Genel

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan Hakları Beyannamesi insanın insan olmaktan kaynaklanan değerini vurgulayan, onun hak ve özgürlüklerini tanıyan ve tanıtan bir beyannamedir. İnsan haklarının ‘’Anayasası’’ olarak tanımlanan bu beyanname, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herkesin; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş vb. herhangi bir ayrım gözetmeksizin beyannamede yer alan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğini hüküm altına almıştır. Elbette, insanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını; sağlık hakkı desteklemektedir. İlimizde sağlık hizmeti sunduğumuz her birimde, gerek vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin, gerekse bu alanda görev yapan çalışanlarımızın hakların da eksikliğe meydan vermemek için titizlikle çalışmaktayız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulü olan 10 Aralık gününde; Hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların yok olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutlarım. Haber Merkezi