Uncategorized

2020 ÇKS KAYIT SÜRESİ 1 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

2020 üretim yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) başvuru süresinin , 01.09.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Osmaniye İl Tarım Müdürlüğünden alınan bilgile göre, ÇKS dosyasını yaptırmayan veya yaptırıp dosya vermeyi unutan çiftçilerin bu tarihe kadar (01.09.2020) arazilerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu süre sonunda ÇKS dosyasını yaptırmayan çiftçiler tarımsal desteklemelerden faydalanamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir. Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıklar (arazi, hayvan, girdi vs.), ürün deseni, ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu, tarımsal desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NİN SUNDUĞU AVANTAJLAR NELERDİR? Üreticilerimizin yani çiftçilerimizin devlet destekli almış olduğu kredilerin sorgulanması, doğru değerlendirilip çeşitli yardımlardan faydalanabilmesi ve tüm bunların sonucunda güvenilir ve doğru analizlerin yapılabilmesi için Tarım Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen tüm bilgilerin veri tabanında toplanması zorunluluğuyla daha kolay hale gelmiştir. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik tarihinden itibaren tarım alanında daha doğru bir politika izlenmiş olup Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimizin kolaylıkla yaptıkları işleri görebilme imkanı sağlanmış aynı zamanda devlet tarafından denetlenebilirliği kolaylaştırılmıştır. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NİN ÇİFTÇİYE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR? Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen düşük faizli kredilerden haberdar olabilmek, devlet destekli projelerden faydalanabilmek için e-devlette bulunan Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgilerini sürekli olarak güncellemeleri gerekmektedir. Çünkü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ürün bilgileri, Ürünün sulama durumu, Örgütlü çiftçi sayısı gibi bilgilere beyan ile değil resmi kayıt ile ulaşılabilmesi mümkün hale geliyor. Veriye dayalı tarım açısından Çiftçi Kayıt Sistemi, çiftçinin yetkinliğini geliştiren ve çiftçi karar destek sistemlerine katkı sunan bir veri tabanı olarak tarımın gelecekte artan değerine de ışık tutmaktadır. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Çiftçi Kayıt Sistemi’nin özellikleri aşağıda sıralanmıştır: • ÇKS temelinde; oluşturulan tarım parselleri, TAKBİS, NVI, VEDOP uygulamaları ile entegre olarak çalışan e-devlet standardında bir uygulama oluşturulmuştur. • Bilgi Sistemi entegrasyonu ile doğru alanda doğru ürün desteği politikası parsel temeline indirilmiştir. • Bu sayede desteklemedeki kayıp ve kaçakların önüne geçilmiş olacaktır. • Bitkisel Üretim Kayıtları ve Hayvancılık Kayıtları temelinde, tarımsal işletme kayıt sisteminin coğrafi bilgi sistemi temelli oluşturulmasını ve kurum içi ve kurumlar arası veri entegrasyonunun alt yapısının kurulmasına önayak olacaktır. • Alınan verilerin paylaşılarak verilerin tekrar alınmasının önüne geçilmesi ve sistemle alınan verilerin bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ile e-devlete geçişin sağlanması yeni ÇKS sisteminin temel amaçlarındandır. Çiftçi Kayıt Sistemi’nin bu özellikleri ile sağladığı entegrasyon mimarisi ise, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Nüfus Vatandaşlık İşleri ve Vergi Dairesi Otomasyon Projesi ile desteklemektedir. 2017 yılı itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemine, 2.121.408 çiftçinin kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Hasan KILIÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir