Genel

ASU GEDİK KAYA:“TABLO ENDİŞE VERİCİ!”

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Asu Gedik Kaya yılbaşından bugüne kadar Osmaniye Tabip Odası’ndan 11 hekimin yurt dışında çalışmak için ‘iyi hal belgesi’ aldığını söyledi.

Ülkemizde sağlık çalışanları ile ilgili tablonun endişe verici olduğunu ifade eden Dr.Asu Gedik Kaya,“Sağlık çalışanlarının şiddet başta olmak üzere karşılaştığı sorunlar çözülebilmiş değil. Binlerce hekim devletteki görevinden istifa ederken, bir o kadarı da yurtdışının yolunu tuttu. Sadece Osmaniye’den giden hekim sayısı 11! Oysa ki; önceki yıllarda biz bu belgelerden ya hiç, ya da 1 tane belki düzenlerdik! Biz biliyoruz ki; daha onlarcası gitmek için hazırlanıyor. Eğer özlük haklarımızda bir düzenleme yapılmazsa, bu rakam katlanarak artacak” dedi.

Ali Celal KAYMAK