Genel

Atık ilaçlarınızı aile sağlığı merkezlerindeki “ATIK İLAÇ” KUTULARINA ATINIZ!

İl Sağlık Müdürlüğü ile Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Eczacılar Odası arasında “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi” Protokolü, 11 Kasım 2020 tarihinde Sağlık Müdürlüğü binasında iştiraklerin katılımı ile imzalandı. İl Sağlık Müdürü Dr.HasanÖznavruz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlaçların bilinçsizce çöpe atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Tuvaletlere dökülen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek evlerimize ulaşmaktadır. İlaçların havaya, suya, toprağa geçmesi ve yetiştirilen besinler, içilen sularla kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi, hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olmaktadır.Sudaki kimyasallar, her yıl iki milyon insanın ölümüne neden olmaktadır.Evlerde ya da eczanelerde kalan, kullanım ömrü dolan, kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü toplanması ve Atık İlaç protokolüne uygun bertaraf edilmesi gerekmektedir. “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi” Protokolü kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına tanıtım çalışmaları, farkındalık etkinlikleri tüm işbirlikçiler tarafından yapılacaktır. Yine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezlerimiz aracılığı ile vatandaşlarımıza atık ilaç toplanması açısından bilgilendirmeler yapılacaktır.Aile Sağlığı Merkezlerimizde bulunacak “Atık İlaç” kutularında ilaçlar toplanacaktır. Çevre ve insan sağlığını direk etkileyen bertaraf edilecek ilaçlar, Eczacılar Odası tarafından protokolde belirtildiği üzerinde “Atık İlaç” ibaresi yazan kaplarda İlimiz Merkez ve İlçelerdeki Eczanelerde toplanacak, Osmaniye Belediyesi tarafından il sınırları içerisindeki eczaneler aracılığı ile vatandaşlardan toplayarak Atık Getirme Merkezinde depolanacaktır. Atık Getirme Merkezinde toplanan atık ilaçlar, Osmaniye Belediyesi tarafından bertaraf edilmek üzere lisanslı firmaya gönderilmek üzere teslim edilecektir.Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğümüz arasında imzalanan “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Protokolü” ilimizde 3 yıl süresince devam edecek olup, toplum bilincinin arttırılması, sağlıklı çevre ve nesiller adına büyük bir adımdır. Vatandaşlarımızı sağlıklı nesiller yetiştirmek adına başlattığımız bu projeye destek olmaya, evlerindeki kullanmadıkları, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları Osmaniye Belediyesinin belirleyeceği ilaç toplama alanlarına,Aile Sağlığı Merkezleri ve Eczanelerdeki Atık İlaç Kutularına bu ilaçları teslim etmeye davet ediyoruz.” Ömer Ali TURUNÇ