Uncategorized

BARODAN AVUKATLARA UYARI

Osmaniye Barosu, avukatları reklam yasağı konusunda uyardı. Barodan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Baromuz mensubu birtakım meslektaşlarca internet ortamında ticari nitelikte faaliyet gösteren sosyal medya hesapları ve radyo programı aracılığı ile Tebrik-Kutlama mesajı adı altında paylaşımların gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yaşanan olayların akabinde baromuza gelen şikayetler üzerinde Avukatların reklam yasağı hususunda iş bu açıklamayı yapma zarureti oluşmuştur. Bilindiği üzere Avukatlık mesleği ticari faaliyet niteliğinde olmayıp, Anayasamızın 135. Maddesi gereği Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına bağlı olarak görevini ifa eden kamu görevi niteliğindedir. “1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Madde 55 : Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır. (Ek: 2/5/2001-4667/35 m.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır. (Ek: 2/5/2001-4667/35 m.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.” TBB AVUKATLIK MESLEK KURALLARI Madde 7 : Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her turlu gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır. a. Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteliğini taşımayacak bicimde, ilan yoluyla duyurabilir. b. Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta olamaz. c. Avukat, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklükte harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez. d. Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler. Madde 8 : Avukat kendine is sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.” Hükümlerine amirdir. BU NEDENLERLE; Google arama motorunda yapılan Osmaniye En İyi Avukat, Osmaniye Avukat, Osmaniye Boşanma, Osmaniye Ceza, Osmaniye’nin En İyi Avukatı, gibi ifadeler yazıldığında Av. **** ve / veya Av. ***** veya Osmaniye **** Avukatlık Bürosu web sitesi çıkacak şekilde internet ortamında reklam verilmesi, İnternet ortamında Google arama motorlarında en başta ve en üstte çıkmak için paralar yatırarak tıklanmanın sağlanması, yatırılan para karşılığında üste çıkma, paralı üste çıkma sebebiyle ve tıklanma nedeniyle yine üste çıkartılması, sosyal paylaşım hesapları ara yüzlerine gizli kelimeler koyarak paralı öne çıkarma yapılması, Avukatların av.tr uzantılı ve şahıslarına ait sosyal medyal hesaplarından Avukat/Av. Ünvanlarını kullanmalarında ve kişisel bilgi ve hukuki paylaşımlarda bulunmasında herhangi bir sakınca olmamakla birlikte, Sosyal Medya üzerinde Facebook – Instagram – Twitter başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanıcılarının tamamında ya da Osmaniye konumunda hesap açan kullanıcılarda görünecek şekilde ne amaçla yapılmış olursa olsun sponsorlu veyahut ücretli reklamlar verilmesi, verilen reklamlarda ‘******* Hukuk Bürosu veya Avukat … şeklinde tarafından kazanılan dava ile bu davalara ilişkin kararlara yer verilmesi, kartvizit görüntüleri, fotoğraf ve iletişim bilgileri paylaşılması, bu tarz durumların açıkça haksız rekabete sebebiyet vereceği, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi paylaşımlarında bulunulması hususlarının Kanuna, Hukuka, Ahlaka ve Meslek onuruna açıkça aykırı olduğu, bu suretle avukatlık mesleği ve avukat meslektaşlarınız aleyhine haksız ve hukuksuz eylem ve fiillerde bulunulması hallerinde TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık yan başlığını taşıyan 12’nci madde hükümlerine göre şikayet üzerine veya Re’sen Baromuz Başkanlığınca Disiplin Soruşturması açılabileceği hususu tüm meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur. Hasan KILIÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir