Uncategorized

BERBER VE KUAFÖRLERLE İLGİLİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

İl Hıfzıssıhha Meclisi23.07.2020tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genelprensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş koluiçin alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesindefaaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1-İlimizde bulunan berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesi kararının iptal edilerek berber ve kuaförlerde sakal traşı yapılabilmelerine, 2-İlimizde bulunan bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmemesi kararının iptal edilerek cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin yapabilmelerine, 3- İlimizde bulunan marketlherde kişi başına düşecek olan hesabındaki 8 metrekarenin 4 metrekareye düşürülmesine, 4- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO: 51)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir