Genel

ÇARDAK KÖYÜ KARANTİNADA

Osmaniye İl Hıfzıssıhha Meclisi 16.11.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplandı. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Yapılan açıklamada; Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır” denildi. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirildi. 03.11.2020 tarih ve 75 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. Maddesinde İlimiz Merkez İlçe Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesinde 4 blok 113 hane bulunan Çalık Yapı Endam Sitesi A blokta 4, B blokta 4, C blokta 2 olmak üzere 28.10.2020 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 03.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Çalık Yapı Endam Sitesinin A, B, ve C Bloklarının karantiya alınmıştır. 16.11.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 16.11.2020 tarihi itibari ile kaldırılmasına, İlimiz Merkez İlçe Çardak Köyünde 06.11.2020 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 16.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Çardak Köyünün karantiya alınmasına, Olağanüstü il hıfzıssıhha 79 nolu meclis kararına göre, Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Oy birliği ile karar verildi. Nuri DANIŞ