Genel

DERNEKLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Osmaniye İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Adnan Gizlice, Sivil Toplum Kuruluşları ile basın açıklaması yaptı. Gizlice açıklamasında şunları söyledi: Derneklerde Dijital dönüşüm devam ediyor. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na 25/3/2020 tarihinde eklenen Ek Madde 2 ile derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabilir hükmünün yürürlüğe girmesiyle, derneklere elektronik ortamda verilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında, İçişleri Bakanlığının 2020/20 sayılı Genelgesi ile elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilecektir. “e-Alındı Belgesi” adıyla Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) içerisinde derneklerin hizmetine sunulan uygulamayla, gelir tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin basılması, kontrolü ve dağıtımında yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılması, kağıt israfının önlenmesi, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir dernek yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır. Uygulamayla yönetim kurulu tarafından e-alındı belgesi düzenleme yetkisi verilen kişiler, derneğe üye aidatını ödemek veya bağışta bulunmak isteyen kişilerin ad-soyad, TCKN, cep telefonu, varsa e-posta adres bilgilerini DERBİS’e girerek e-alındı belgesini düzenleyebilecektir. Düzenlenen e-Alındı Belgesi SMS ve e-posta yoluyla bağışçıya gönderilecektir. Gönderilen e-alındı belgesinin doğruluğu, belgenin sağ üst köşesinde bulunan kare kodu ya da belgenin en alt satırında bulunan doğrulama kodu ile www.siviltoplum.gov.tr adresinden kontrol edilebilecektir. Yine yapılacak yeni çalışmalar ile elektronik ortamda dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının internet üzerinden yapılabilmesi, defter ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesi gibi birçok işlemin dijital ortamda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Nuri DANIŞ