Genel

DOĞAKA’dan Duyuru!

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), yürütmekte olduğu 2021 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Programın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Bu amaçla 2021 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU); Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi, Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması, öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL olup, proje başına asgari 300.000 TL, azami 2.000.000 TL destek sağlanacaktır. Programa; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler (Rektörlük), Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)başvuru yapabilecektir.Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 4 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 2 başvurusu için destek alabilecektir. Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 18 Aralık 2020 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 25 Aralık 2020 saat 17.00’dir. Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır. Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr takip edilebilir. Ömer Ali TURUNÇ