Eğitim

«El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Fakültesi Diplomatik Tercüme Bölümü»

Uluslararası İlişkiler Fakültemizin 25. yıl dönümü arifesinde Diplomatik Tercüme Bölümü’nün yaratıcı ve entelektüel potansiyeline dikkat çekmeye değer. Diplomatik Tercüme Bölümü, fakültemizin en umut verici bölümlerinden biridir. El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’ninUluslararası İlişkiler Fakültesi Diplomatik Tercüme Bölümü, 2011 yılında, önceden var olan iki bölümün –Yabancı Diller Bölümü ve Modern Doğu Dilleri Bölümü – birleşmesi temelinde oluşturulmuştur. Bölümün uzmanlığı, Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nin özelliklerini yansıtır: yabancı dil çalışmaları, hedef dilin ülkesinin durumu ve siyasi yapısı, tarihi, kültürü ve gelenekleri ile yakından ilgilidir. Diplomatik Tercüme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğrencilerine, öğrencilerin «uluslararası ilişkiler», «uluslararası hukuk», «bölgesel çalışmalar» ve «dünya ekonomisi» alanlarındaki uzmanlık düzeyine göre dil eğitimi vermekte ve iki yabancı dil öğretmektedir, ayrıca uluslararası ve hukuki ilişkiler alanında geleceğin uzman çevirmenlerini yetiştirmektedir. Bölüm, devlet dili olarak Kazak dilinin yanı sıra ana ve ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Almanca ve Fransızca’nın profesyonelce öğretilmesini sağlamaktadır.Şu anda, Diplomatik Tercüme Bölümü iki İsviçre üniversitesiyle (Fribourg ve Cenevre) yakın çalışmaktadır. Bölüm Şubat ayında Cenevre Üniversitesi ile ortak bir uluslararası bilimsel seminer düzenledi ve ayrıca ortak bilimsel çalışmalar yayınladı. İsviçre ile Kazakistan arasındaki kültürel ve bilimsel bağların öğretmenler ve öğrenciler için bir işbirliği köprüsü olacağından eminiz. Diplomatik Tercüme Bölümü Başkanı Profesör Almash Seydekenova’nın öncülüğünde, gelecekteki işbirliğine köprü olacak yeni bir Kültürlerarası İletişim ve Çeviri Merkezi açıldı. Bölüm öğretmenleri ve öğrencileri Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (Ankara, Türkiye) ile yakın işbirliği içinde olup, Türk Dünyası belgesel film festivaline aktif olarak katılmaktadır. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun desteğiyle her yıl Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir’in I, II, III. Derece Diplomaları ile öğrenci ve lisans öğrencilerini ödüllendirdiği uluslararası bilimsel seminerler düzenlenmektedir. Fakültemizin 25. yıl dönümü arifesinde Türkiye’den ortaklarımıza, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir’e, «MUSKARA HABER»Genel Başkanı Bayram Ekizhi’ye ve «CEYHAN Radyo TV», «HABER» Genel Başkanı Shahin Özer’e teşekkür etmek istiyoruz.Ortaklarımız sayesinde görsel makalelerimiz sadece Türkiye’de değil, Türk Dünyası genelinde okunmaktadır. DOÇ.DR. SAFURA BÖRİBAYEVA El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, DiplomatikTercüme Bölümü Almatı/Kazakistan