Eğitim

FAKÜLTEMİZİN YILDÖNÜMÜ

El -Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin en prestijli fakültesi, bu yıl 25 yaşına giriyor. Uluslararası İlişkiler Fakültesi, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin en prestijli fakültelerinden biridir. Fakülte tarihi, sert devlet oluşumunun ve Kazakistan devletinin oluşum dönemine dayanmaktadır. O zamandan beri uzun ve çok olaylı bir yol kat ettik.Uluslararası İlişkiler Fakültesi, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin en genç fakültelerinden biridir. 1995 yılında kurulmuş.Kazakistan’ın uluslararası ilişkilerde nitelikli uzmanlara ihtiyacı oldukça yüksek. Bugün, fakülte uluslararası ilişkiler konusunda yüksek nitelikli uzmanların eğitimine önemli bir katkı yapan önemli bir eğitim ve bilim merkezidir. El-FarabiKazak Milli Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı, hukuk doktoru, Profesör Sağınğali Jolamanoğlu Aydarbayev: «Başarılı bir şekilde modern eğitim teknolojilerini kullanan fakülte, uluslararası ilişkiler ve dış politika, uluslararası hukuk ve dünya ekonomisi alanlarında çalışan personelin önde gelen bir hakimi olarak kabul edilir. Fakülte öğretmenleri, uluslararası ilişkilerin, uluslararası hukukun ve dünya ekonomisinin, bu bilim alanlarının gelişmesine katkıda bulunan uluslararası baskı sorunlarıyla ilgili yüzlerce monografi, ders kitabı ve öğretim yardımcısı yayınladı. Fakülte’nin bilimsel ve pedagojik faaliyeti cumhuriyette ve sınırlarının çok ötesinde haklı bir şekilde tanınır ve saygı görür». Yıllar boyunca, fakülte yakın ve uzak uluslarda önde gelen yabancı üniversiteler ile istikrarlı ortaklıklar kurmuştur. Fakülte, «Uluslararası İlişkiler», «Uluslararası Hukuğı», «Dünya Ekonomisi» ve «Dış Bölgesel Çalışmaları» gibi uzmanlık alanlarında eğitiyor. Fakülte öğrencileri, lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri için çeşitli çalışma ve staj programlarına sahiptir. Öğrenciler elçilikler ve konsolosluklarda, uluslararası kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde ve merkezlerinde, temsilciliklerde ve firmalarda, kültürel organizasyonlarda ve vakıflarda staj yaparlar. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) , İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Hindistan, Kore Cumhuriyeti ve diğerleri gibi ülkelerde.Bu doğrultuda, fakülte BM, AGİT, Avrupa Birliği, NATO ve diğerleri Gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirir. Her yıl uluslararası işbirliğiüzerinde, tanınmış yabancı bilim insanları ders vermek için fakülteye geliyor.Şu andaTürkiye, Rusya, Güney Kore, Çin, İran, Afganistan, Tacikistan, Orta Asya’nın tüm ülkelerinden gelen birçok yabancı öğrenci fakültede okumaktadır. Öğrenciler, «Doğu Dünyası», «Taleiran» Diplomatik kulübü, «Amerikan öğrencileri Birliği», «Barış-NATO», «Bölgesel Çalışmalar Öğrencileri Birliği»,«Tartışma kulübü» , «Spor kulübü» ve «Uluslararası avukatı» kulüpleri, «Uluslararası insani hukuğı» gibi öğrenci organizasyonlarına ve kulüplere katılırlar. Ek olarak, «Polyglot» dilbilimsel grupları kulüp statüsünde olan öğrencilere açıktır: İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca.Nitelikli uzmanlarımız Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki temsilciliklerinde, Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Parlamento ve hükümet, kolluk sistemi, uluslararası kuruluşların temsilcilik ofisleri, yabancı şirketler ve uluslararası bankalarda ve ayrıca özel şirketlerde çalışmaktadır. Yüksek düzeyde eğitim ve zengin araştırma gelenekleri bize güven ve iyimserlikle bakmamızı sağlar. PROFESÖR ALMAŞ SEYDİKENOVA El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Diplomatik Tercüme Bölümü Başkanı Almatı/Kazakistan