GÖRME ENGELLİ KIZIMIZ HAFIZ OLDU

Osmaniye İl Müftülüğ Kur’an Kursu Öğreticisi Fatma Kaygısız Akgün tarafından hafızlık eğitimi verilen Zafer Camii Kur’an Kursu Öğrencisi görme engelli Maide Ferdane KÖNEZ’in hafızlık merasiminde duygu dolu anlar yaşandı.


İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından hediye takdimi yapılan törene öğrencimizin ailesi ve diğer engelli öğrencilerimiz de Engelli koordinatörü eşliğinde katıldılar.


Şehit Hüseyin Cengiz Kur’an Kursunda yapılan programda Maide Ferdane Könez “ Hafızlık yolculuğumda aynı bir kuş misali, kuş kanatsız nasıl uçamaz! Bir kanadımda hocalarım, bir kanadımda da ailem bütün arkadaşlarım, akrabalarım, büyüklerim ve dostlarım vardı. Hepsinden Rabbim razı olsun, geçmişlerini affetsin geleceklerini salihlerden eylesin” sözleri ile duygularını ifade etti. 
Merasime ev sahipliği yapan Şehit Hüseyin Cengiz Kur’an Kursunda eğitim gören minik hafızlar da bu heyecana ortak oldular.


“Hafızlığa yok engel yeter ki sen de gel” sloganıyla çıktığımız bu yolda hafızımızın bir çok kişiye ilham kaynağı olacağını temenni ediyoruz.

HAFIZ NE DEMEK?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hafız:
Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezbere bilen kişiye hafız denir. Peygamberimize Kur’an-ı Kerim ayetleri birer birer indikçe inananlar bu ayetleri yazıyorlardı. İçlerinden bazıları da gelen ayetleri ezberliyordu. Böylece ta o zamanda Kur’an-ı Kerim’i ezberleme geleneği ortaya çıkmıştı. Bu gelenek yüzlerce yıldır Müslümanlar arasında hâlâ devam etmektedir.

Müzik-Dans Terimi Olarak Hâfız:
(Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen kimse) Arapça’ da “korumak ezberlemek” manasındaki “hıfz” kökünden türemiş bir sıfat olan “hâfız” (çoğulu, huffaz) sözlükte “koruyan, ezberleyen” anlamına gelip Kur’an’ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. Bazı rivayetlerde Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberlememiş olsa bile ahkamı konusunda geniş bilgi sahibi olanlara da “kurrâ” denildiği görülmektedir.

Hz. Peygamber (sav) bir hadislerinde “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” buyurmuşladır. Kur’an öğrenimi ile ilgili teşviklerin çoğu onu sadece ezberlemeyi değil, manasını anlamayı, muhtevasına vakıf olup gereğince amel etmeyi amaçlamaktadır.

Kur’an’ı ezberleme müessesi Hz. Peygamber’den bu yana eksiksiz olarak süregelmiştir. Bu da Yüce Allah’ın Hicr suresi 9. ayetinin4 tecellisi olduğunu gösterir. Bu müessese kıyamete kadar da sürecektir.

Osmanlılar’da kıraat ilminde büyük bir gelişme olmuş ve binlerce hâfız yetişmiştir. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Amasya’da dokuz dârûlkurrâ vardı ve bunlardan sadece sultan Beyazıt Dârûlkurrâ’sında 300’den fazla hâfız bulunmaktaydı. Yine Evliya Çelebi’ye göre bu sayı İstanbul’da 3000’i kadın olmak üzere 9000 hâfız bulunmakta idi.
Cumhuriyetten bu yana Türkiye’de bulunan Kur’an kurslarının sayısı 5000’i aşmıştır. 1970’den bu yana Türkiye’de Kur’an kurslarında yetişen ve belge alan hâfız sayısı 30.000’den fazladır.

Osmanlı döneminde, bir çocuğun güzel sesli olduğu anlaşılınca hâfız olması için gerekli eğitim kurumuna verilirdi. Temayüz edenler, imparatorluğun her yöresinde tavsiye ile dersaadet’e (İstanbul’a) gönderilirdi. İstanbul’da musiki mahfillerine girerler ve usta müzisyenlerle dini ve lâdinî musiki meşk ederek ustalaşırlardı.

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hafız:
Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezbere bilen bir başka deyişle başından sonuna kadar ezberleyip okuyabilen kimse.

https://www.dersimiz.com/terimler

HASAN KILIÇ