Genel

HASTANEDE  İŞ SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİNDE

 mecburi eğitim kapsamında  personele  İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sunumu yapıldı.

Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TEMİZ tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi iki oturum şeklinde verildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?


İş sağlığı ve güvenliği; insanın psikolojik, fizyolojik durumunun korunması ve iyi hale getirilmesi için yapılan uygulamalar olmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilen iş ortamında çalışan insanlar, işlerine olan dikkatlerini artırarak daha verimli çalışır ve hata oranı ciddi anlamda düşüş sağlamaktadır. Bu uygulamalar kaliteyi ve verimliliği artırmaktadır. Bu nedenle İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi hayata geçirilerek işçi ile işverene ve devlete fayda sağlamış olacaktır. İş Güvenliği kültürünün geliştirilmesinde, devlete, işverenlere, çalışanlara/sendikalara, üniversitelere ve meslek örgütlerine büyük görev ve sorumluluk düşmekte.


İş güvenliği, uygulanılması gereken yasal zorunluluk olarak değil, işletmeyi daha sağlıklı, daha kaliteli konuma getiren bir kültür algısı yönünde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, işverenlerin ve üst yönetimin bu konuda eğitim almış olmaları çok önem gösterir. İş kazaları nedeniyle meydana gelecek maddi manevi zararlar düşünüldüğünde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak için gerekli bütçeyi ayırmaktan çekinmemesi gerekmekte.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi mesleki eğitimin önemli bir unsuru olarak iş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oynamakta. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranışlar kazandırmak olarak görülür.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İŞÇİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına yönelik çalışmalar içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmakta. Bunda işçilerin nüfusun içinde geniş yer kaplamalarının ve toplumun en örgütlü kesimi olmalarının etkisi büyük olarak görülmektedir.

İş kazalarının nedenleri arasında eğitim eksikliği önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. İş kazalarının sebepleri değerlendirildiğinde işçilere yeterli mesleki eğitimin verilmediği, bu doğrultuda gerekli altyapının oluşturulmadığı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden riskli sektörlerde eğitim seviyesi nispeten düşük işçilerin çalıştırıldığı ve işbaşı eğitimi ve hizmet içi eğitim şartının mevzuatta öngörüldüğü ölçüde yerine getirilmediği, işverenlerce eğitimin zaman kaybı ve gereksiz yere katlanılan bir maliyet olarak anlaşıldığı görülmektedir.

Teknik personelin iş kazalarının nedenleri ve önlenmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi üzerine yapılan bir araştırmada; çalışanların eğitim yetersizliği kazalara neden olan faktörler arasında en yüksek öneme sahip faktör olarak belirtilmiştir.

https://www.kariyerenstitusu.com.tr/