Genel

HER ŞEY SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN

Osmaniye’de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Sağlık İl Müdürlüğüne  bağlı Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Valilik Kompleksinde farkındalık standı kurularak vatandaşlara Bağımlılık Günü sebebiyle broşürler dağıtılarak bilgiler verildi.

Burada Sağlıklı Hayat Merkezi Sosyal Çalışmacısı Numan Kırcılı, Bağımlılık konusu hakkında açıklamalar yaptı.

Halk Sağlığı Haftası, etkinlikleri kapsamında Park 328 Alışveriş Merkezine  de farkındalık standı kurularak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Esin Keskin Gök, Sağlıklı Beslenme konusunda bilgiler verdi.

OSMANİYE MERKEZ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİMİZ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE HİZMET VERİYOR

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Merkez İlçe Sağlıklı Hayat Merkezimiz, yaşadığımız deprem felaketi sonrasında hizmetlerine devam ediyor.

İlimizde Kazım Karabekir Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde hizmet veren Sağlık Müdürlüğümüz Kompleksindeki Sağlıklı Hayat Merkezimizde sunulan hizmetlere ek olarak  Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi (KETEM)  kontrolleri de bu binamızda hizmet vermeye başladı. Bilgi ve randevu için: 0328 814 20 60 ve 0328 812 00 60’ı arayabilirsiniz.

HALK SAĞLIĞI  HAFTASI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem ÇÖL bu konudaki açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Ülkemizde 2001 yılından başlayarak, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmasındaki amaç halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine ve bu alanda yapılan çalışmalara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır.

Halk sağlığı hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştirHalk sağlığı, organize edilmiş çalışmalarla, çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayarak, her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sa­nattır. Halk sağlığı hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Hastalıklarla ilgili her türlü sağlık eğitimi, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır
Halk sağlığı tanımında vurgulanan hastalıkların önlenmesi, yaşamın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum içerisinde yaygınlaştırılmasıyla mümkündür.

Risk gruplarının izlemleri, aşılamalar, kanser ve diğer kronik hastalıkların taramaları, HIV/AIDS, viral hepatitler gibi bulaşıcı hastalık taramaları, sağlıklı olma ve hastalıklarla ilgili her türlü sağlık eğitimi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır.

COVID 19 pandemisi sırasında halk sağlığının ve hastalıklardan korunmanın önemi bir kere daha anlaşılmış, korunmada aşılar, el yıkama ve maske kullanımı gibi uygulamalar ön plana çıkmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye için 2022 yılı Halk Sağlığı Haftası temasını ‘Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler’ olarak belirlemiştir.

Kronik hastalıkların ve sonuçlarının azaltılması önemli bir halk sağlığı hedefidir
Tüm dünyada en sık görülen, en çok ölüme ve engelliliğe neden olan kronik hastalıkların ve sonuçlarının azaltılması önemli bir halk sağlığı hedefidir.

Toplumun bilgilendirilmesi, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ve bunun için çok sektörlü yaklaşımın geliştirilmesi gereklidir. Toplumdaki bireyler sağlık kuruluşlarında hipertansiyon, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser açısından değerlendirilmeli, taramalarını ve izlemlerini yaptırmalıdır. Pandemi koşulları kronik hastalıklara yönelik hizmetler ve başvurular yanı sıra, çeşitli kısıtlamalar nedeniyle davranışsal faktörleri de olumsuz etkilemiştir. 

Bu dönemde ortaya çıkan ve çıkacak olan olumsuzlukların giderilmesi gerekir.  2022 yılı Halk Sağlığı Haftası teması olan kronik hastalıklarda tarama ve izlemler bu nedenle de değer taşımakta olup konuyla ilgili toplum farkındalığı sağlanmalıdır.

Kaynak: Prof. Dr. Meltem ÇÖL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

HASAN KILIÇ