İMMÜN PLAZMA ‘BAĞIŞÇI ÇAĞRI VE KOORDİNASYON MERKEZİ’ KURULDU

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İmmün Plazma Bağışçı ve Koordinasyon Merkezi’nin ilimizde hizmet verdiğini belirterek kriterleri sağlayanları bağış yapmaya davet etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Dr. Öznavruz “Ülkemizde de ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Bakanlığımızca çalışmalar başlatılmış ve “COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi” hazırlanmıştır.Türk Kızılay Bölge Kan Merkezleri ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış aferez merkezi bulunan hastanelerde transfüzyon merkezleri sorumluluğunda immün plazma elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak amacı ile bağışçı organizasyon sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde ‘Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi’ kurulmuştur.Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi’nde görevli personel tarafından erişim imkânı sağlanan bağışçı adayları telefon ile 03288261163 veya 05416765599 numaralardan aranarak, immün plazma bağışı için kriterleri sağlayanlar bağışa davet edilmektedir” dedi. Nuri DANIŞ