Genel

İŞKUR Desteğiyle Hayvancılığa Başladı

Projesi onaylanan Kerem KURT, kendisine sağlanan imkan sayesinde kendi işinde çalışmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Engelli Kendi İşini Kurma Projesi kapsamında, Osmaniye İŞKUR’a başvuran Kerem KURT’ a ait ‘’ Büyükbaş Hayvancılık’’ konulu projesi Komisyonca onaylanarak proje sahibine 45.000,00 TL demirbaş ödemesi yapıldı. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak,konuyla ilgili olarak “Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi kapsamında Kerem Bey’in projesini onayladık. Kendisi toplamda 3 büyük baş hayvan alarak kendi işini kurmuştur. Projenin takibi İŞKUR vasıtasıyla yapılacaktır. Kerem Bey, hayvanları 3 yıl boyunca satamayacak, kesimini yapamayacak. Hayvanlar, sigortalı olup, 3 yıl sonra hayvanlar tamamen Kerem KURT’un olacaktır. İŞKUR olarak yeni istihdam sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Kerem KURT’a hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz, dedi. Kerem KURT, kendisine sağlanan imkan sayesinde kendi işinde çalışmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. 2021 yılı için yeni başvuru rehberi mayıs ayı başında yayımlanacak olup başvuru yapmak isteyen kişiler Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğü ile irtibata geçebilirler. ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJELERİ Neler Desteklenecektir? i) Engelliler için Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir: a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL. b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL. c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL. ii) ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir. Hasan KILIÇ