Genel

ISSIZCA VE KESMEBURUN KÖYLERİ DE KARANTİNADA

Osmaniye İl Hıfzıssıhha Meclisi 22.11.2020 tarihinde Saat: 13:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplandı. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulandı. OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİSİNİN 82 NOLU KARARINA GÖRE, Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirildi. 1- İlimiz Merkez İlçeye bağlı TUİK nüfusu 1490 olan Issızca Köyünde 13.11.2020 tarihinden buyana 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Issızca Köyünde 6 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Issızca Köyünün karantiya alınmasına, 2- İlimiz Merkez İlçeye bağlı TUİK nüfusu 540 olan Kesmeburun Köyünde 13.11.2020 tarihinden buyana 18 pozitif vaka ve bunların temaslısı 26 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Kesmeburun Köyünde 11 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Kesmeburun Köyünün karantiya alınmasına, 3- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşıldı. Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 20/11/2020 tarih ve 19526 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar alındı. – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına, – Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla etkin bir şekilde denetlenmesine, 4- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. Haber merkezi