Genel

KABEV’DEN  VALİ YILMAZ’I ZİYARET

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Valiliğinde Dünya Bankası tarafından fonlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile uygulanan, Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi’nin (KABEV) proje ve denetimini yapan müşavir TİMA Firması Genel Müdürü Ali Ataç ve ekibi ile Yüklenici Firma Burakcan-Beryar İnşaat firma yetkililerini makamında kabul etti. Proje ekibine İdari Hizmetler Şube Müdürü Melahat Çelik eşlik etti.

Ziyaret sırasında TİMA Firması Genel Müdürü Ali Ataç tarafından Vali Yılmaz’a Valilik Binasında devam etmekte olan çalışmalar hakkında teknik bilgi verildi. Genel Müdür Ali Ataç verdiği bilgilerde; Projenin amacının enerji giderlerinin azaltılması yoluyla cari açığın azaltılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ile sera gazı emisyonlarının azaltılması,  sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması olduğunu ifade ederek, Valilikte yapılan çalışmalarda; verimsiz aydınlatma armatürlerinin led aydınlatma armatürleri ile değiştirildiğini, ısıtma ve soğutma merkezi sisteminin enerji verimliliğine uygun bir şekilde düzenlenmekte olduğunu, Valilik binasının çatısına ve otopark alanına güneş enerjisi sistemi (GES) kurulacağını, bina otomasyon sistemi ve enerji ölçüm izleme sistemi kurulacağını söyledi.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesini çok önemsediklerini ifade eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yenilenebilir enerji sistemleri ile enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, binalarda tasarruf sağlanacağını söyledi. Projenin, enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmasını temenni eden Vali Yılmaz, Projede emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Valilik basın

KABEV Projesi

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi, Dünya Bankası tarafından fonlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı (DYKDB) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile uygulanmaktadır.

500-700 kamu binasını enerji verimli bir şekilde yenilemeyi hedefleyen proje ile enerji tasarrufu, konfor artışı ve sera gazı azaltımı sağlanarak iklim değişikliği ile mücade edilmesi hedeflenmektedir. 

Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanacaktır. Proje kapsamında Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mimari, mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projeden doğrudan faydalanıcılar; kamu binalarının yatırımlarından bütçe tasarrufu sağlayacak kamu sektörü, kamu binalarının kullanıcıları ve çalışanları, iklim değişikliği ile mücadele aracılığıyla toplum, çeşitli ekipman ve hizmet sağlayıcılardır (enerji verimliliği danışmanlık (EVD) firmaları, mimari, mekanik ve elektrik tasarım ofisleri, enerji hizmeti şirketleri (ESCO), inşaat malzemeleri tedarikçileri, enerji verimliliği tadilatlarını uygulayacak müteahhitlik firmaları, vb.).

KABEV Projesi, yılda 1000 kamu çalışanına ve 5000 vatandaşa ulaşacaktır. Proje, sadece kamu binalarının enerji tüketimini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda proje kapsamında yapılacak iletişim faaliyetleri ile yararlanıcı pozisyondaki toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

KABEV Projesi ile ilgili detaylı bilgiler www.kabev.org web sitesinde yer almaktadır.

https://kamuenerji.csb.gov.tr/