Genel

KADİRLİ’DE EVDE YAŞLI BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ

Osmaniye’nin kadirli ilçe Belediyesi  Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evde Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri kapsamında pansuman, tansiyon, şeker ölçümü ve sağlık kontrollerine devam ediyor.EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE AMAÇ:
Günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet, tedavisi evde yapılan, bakımı devam eden hastalar için gereklidir.
Bu hizmetle;
  *Tedavinin takibi
  *Tahlillerin yapılması
  *Heyet raporlarının yenilenmesi
  *Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması
  *Sosyal ve psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU NASIL OLUYOR?
Evde sağlık hizmetini aile hekimleri, hastanelerde oluşturulan evde sağlık birimleri ve Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki mobil ekipler veriyor. Evde sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı’ nın 444 38 33 numaralı hattı aranarak ücretsiz hizmet alınabiliniyor.
Evde sağlık hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Bu hizmetle, hastaya tanı koymak yerine tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanıyor

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Evde sağlık hizmeti alabilecek grupta önceliği, kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken hasta grubu oluşturuyor.Bu gruba;
 *Yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup yatağa tam bağımlı olan engelli ve yaşlı hastalar (Alzheimer , demans , felç hastaları gibi…),
 *Büyük cerrahi operasyon geçirmiş olanlar,
 *Ortopedi ve travmatoloji hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,
 *İleri derecedeki kas hastalığı, diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve nörolojik hastalığı olanlar,
 *Terminal dönem, kanser (onkoloji) hastası olan palyatif bakım hastaları,
 *KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) vb. akciğer ve solunum sistemi hastalıkları olan, oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar,
 *Spastik çocuklar,
 *Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hastalar evde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.