KESKİNBAŞ; “ÜÇ DEVRİM YASASI, LAİK TOPLUMUN TEMELİDİR”

29 Ekim Kadınları Derneği Osmaniye Şubesi tarafından 3 Mart’ta 3 Devrim Yasası’nın 98. Yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Osmaniye Şube Başkanı Fatma Keskinbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üç Devrim Yasası, Laik Toplumun temelidir. Emperyalizmin karşısında dimdik durarak Kurtuluş Savaşı’mızı başarıya ulaştıran halkımız, Cumhuriyeti ilan ederek, ortaçağın köhnemiş kurumlarıyla, gerilikle, cehaletle mücadele kararlılığını da açıklamış oluyordu. Bu nedenle, Tanzimat’tan başlayarak oluşan modernleşme birikimi, 1908 Devrimi ve Kurtuluş Savaşı’nın bağımsızlık bilinciyle birleştirilerek, 3 Mart 1924’te Halifelik kaldırıldı. Şer’iye ve Evkaf Bakanlıkları lağvedildi. Öğretimde ikiliğe son verilerek, Tedrisi-Tedrisat Kanunu kabul edildi. Bu kararlar, Türkiye’nin modernleşme, laikleşme ve aydınlanma tarihinin en önemli adımları oldu. Biz, bu kararların mirasçısıyız. Bu mirası, bilimin ışığında daha da ileri götürmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ne yazık ki bugün, ülkemizi bu yoldan alıkoymak isteyen, ortaçağa özgü anlayışları topluma dayatan uygulamalarla karşıkarşıyayız. Yoğun bir karanlık içindeyiz. Üç Devrim Yasası, aynı zamanda laik toplumun temelini atmıştır. Laik bir toplum da kadınların eşit haklara ve olanaklara sahip olmasının bir güvencesidir. Bu uygulamalar, yasal düzenlemelere de yansıyarak, kadınlar için yeniden eve kapatılma tehditleri olarak uygulanmak isteniyor. Biz kadınlar olarak, modern, bilimsel ve laik bir ülkenin sahibi olmaya devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızın korunması ve savunulması için dün olduğu gibi bugün de ayakta olacağız. Hiçbir siyasi ya da kişisel çıkar, bizi laikliği savunmaktan ve yaşatmaktan alıkoyamayacak. Bir ülkenin geleceğinde ilk ve son söz sahibi olan yurttaşlardır. Kadın yurttaşlar olarak, Laikliğin temeli olan Üç Devrim Yasası’ndan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.” ALİ CELAL KAYMAK