Genel

KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilimizde kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.Osmaniye’nin bazı bölümlerinde 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde (Kadirli, Düziçi, Bahçe Hasanbeyli, Sumbas İlçeleri ile Merkeze bağlı Zorkun Yaylası ve kış şartlarının zorlu geçtiği köylerden ) öğrenci ve personel servis taşımacılığı, yolcu taşımacılığı ve eşya (yük) taşımacılığı yapan kişi ve firmaların kış koşullarının gerektirdiği önlemleri almak şartıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik personellerince yapılan tüm kontrollerde “Kış Lastiği” kullanımı yönünden denetleme yapmasına, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanmasının kabulüne karar verildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği uygulamasına yönelik olarak yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/11/2012 tarih ve 2012/KDGM-07/Denetim sayılı genelgesi, 10.12.2012 tarih ve 2012/KDGM-03/Denetim ile 10.11.2014 tarihli ve 2014/KDGM-09/Denetim sayılı genelgeleri ile 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan” Taşıtların Yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmeliğin” 6/1-j bendinde; şehirler arası yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlara, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğinden, İlimizde “Kış Lastiği Kullanımı” konulu genelgelerin ve 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin değerlendirilmesi neticesinde; 1-1. 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile kış lastiği zorunluluğu, kullanım şartları ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması, 1-2. İl sınırları içerisinde ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak kış lastiği uygulaması yapılıp/yapılmayacağı valilikçe belirleneceğinden, Osmaniye Meteoroloji Müdürlüğün ile yapılan yazışma sonuncunda 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında ortalama sıcaklık değerinin 11,44olduğu belirtildiğinden ortalama yerel sıcaklığın 7 derecenin altında bulunmadığından, sadece şehir içi taşımacılıkta kullanılan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun aranmamasına, alınan tedbirler ve kararlar konusunda kamuoyunun önceden bilgilendirilmesine. 1-3. Valilikçe kış lastiği uygulamasının Tebliğ’de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında birer ay artırabileceği, 1-4. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesine göre “Kış lastiği kullanma zorunluluğu”na uymayanlar hakkında idari para cezalarının düzenlenmesi, terminal/otogar giriş ve çıkışları başta olmak üzere, mevzuatta belirtilen veya Valiliklerce karar alınan araçların yapılan tüm kontrollerde “KIŞ LASTİĞİ” bakımından da denetlenmesi, 1-5. Lastiklerin mevsim koşullarına uygunluğuna yönelik denetimlerde trafik birimlerinde bulunan “Lastik Diş Derinliği Ölçer” aparatların kullanılması, 1-6. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçların bu zorunluluğa uymadıklarının tespiti halinde idari para cezasının yanında araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmeleri için Ek-1’de bulunan belge düzenlenerek izin verilmesi, hangi yerleşim yerine kadar izin verildiğinin trafik idari para cezası karar tutanağının açıklama bölümüne de not olarak yazılması, İl sınırlarımız içerisinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde ve yollarında ise; Yönetmelik hükümlerine istinaden Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, terminal/otogar giriş ve çıkışlarında, arızi durumlar istisna olmak üzere ilimizin bazı bölümlerinde 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde (Kadirli, Düziçi, Bahçe Hasanbeyli, Sumbas İlçeleri ile Merkeze bağlı Zorkun Yaylası ve kış şartlarının zorlu geçtiği köylerden ) öğrenci ve personel servis taşımacılığı, yolcu taşımacılığı ve eşya (yük) taşımacılığı yapan kişi ve firmaların kış koşullarının gerektirdiği önlemleri almak şartıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik personellerince yapılan tüm kontrollerde “Kış Lastiği” kullanımı yönünden denetleme yapmasına, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanmasının kabulüne karar verildi. Haber merkezi