Genel

KOOPERATİF BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI…

Osmaniye’de faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullandırılan ve muaccel hale gelen borçları yeniden yapılandırılıyor. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yapılandırmanın son gününün 31 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar olacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçları yapılandırılıyor. Konuyla ilgili olarak Müdürlükten tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılıyor. Beş yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 4’üncü maddesinin (13) numaralı fıkrası doğrultusunda uygulanacaktır. 7256 sayılı Kanunun 4. maddesi ve ortak hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yüzde 3 faiz uygulanarak hesaplanacaktır. Borç tutarının bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2021 yılı kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz” Sözkonusu açıklamada ayrıca; Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat edecekleri ve taksitlendirmede sürenin uzatılmayacağı belirtildi. Ömer Ali TURUNÇ