Genel

MÜBAREK MEVLİD KANDİLİ DUALARLA KUTLANDI

Osmaniye Envarül Hamit Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında, vaaz ve hatim duası İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapıldı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili, İl Müftülüğüne bağlı tüm camilerde dualar ve salavatlarla idrak edildi. İlimiz Envarül Hamit Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında, vaaz ve hatim duası İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapıldı. Programlarda, Hz. Peygamberin insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajları anlatılarak, Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle belirlediği “Peygamberimiz ve Çocuk” teması çerçevesinde vaazu nasihatler yapıldı. Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili Mevlid en-Nebi İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah’ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Mevlid, “doğum zamanı” demektir. Kur’an-ı Kerim’de yer almamaktadır. İslam’da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye’de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mevlid_Kandili Ömer Ali TURUNÇ