Genel

ÖĞRENCİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI

Ankara’da Keçiören Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen ve Millî Eğitim Bakanımız Yusuf TEKİN ve Ortaöğretim Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU’nun da katıldığı panelde, Türkiye’nin altı ilinden katılan öğrencilerle birlikte öğrencimiz de bildirisini başarıyla sundu. 

“Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi- Kutadgu Bilig Okumaları” kapsamında 81 ilimiz içerisinde son 7’ye kalarak ilimizi başarıyla temsil eden Devlet Bahçeli Fen Lisesi öğrencisi Berkay BERTİZ , Türkiye finalisti oldu. 

        11 Haziran 2024 Salı günü Ankara’da Keçiören Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen ve Millî Eğitim Bakanımız Yusuf TEKİN ve Ortaöğretim Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU’nun da katıldığı panelde, Türkiye’nin altı ilinden katılan öğrencilerle birlikte öğrencimiz de bildirisini başarıyla sundu. 

    Bu kıymetli projede başarı gösteren öğrencimiz Berkay BERTİZ’i, ailesini, danışman öğretmeni Mehmet ÇETİNKOL’u tebrik eder; başarılarının devamını dileriz.

Osmaniye MEM

Kutadgu Bilig ([qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi), 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib‘in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan) atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eserdir. Eser, Karahanlıca olarak da isimlendirilen Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır.[1]

Yusuf Has Hâcib (Balasagunlu Yusuf) hakkındaki bilgilerin tek kaynağı, yine kendi eserine sonradan eklenmiş olan manzûm ve mensûr mukaddimelerdir. Yusuf, XI. yüzyılda, Balasagun (Kuz-Ordu)’da doğmuştur. Asil bir aileye mensup olup, ilmi, fazîletleri, zühd ve takvası ile cemiyetin içinde en yüksek hizmet mertebesine ermiş bir zattır. Eserine Balasagun’da başlamış, daha sonra gittiği Kaşgar’da tamamlamış (1069-1070) ve Karahanlı hükümdarı Tabgaç Kara Buğra hânlar hânının huzurunda okumuştur. Hâkan, şâirin kalem kudretini takdir ederek, ona iltifat etmiş ve yanına alarak, ona “has hâcib” unvanını vermiştir. Bundan dolayı nâmı Yusuf Has Hâcib olarak yayılmıştır. Üzerinde 18 ay uğraştığı eserinin bazı beyitlerinde (365-371) 50 yaşında olduğunu belirtmektedir. Bu beyitlerden hareketle O’nun 1019 yılı civarında doğduğunu söyleyebiliriz. Ölümü hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Eserin ilave kısmında kendisinden bahsederken, ihtiyarladığını, hayatını insanlara hizmet etmekle geçirerek ibâdete geç kaldığını belirtmektedir.

KİTABIN ADI

Yusuf Has Hâcib, eserinde kitabın adını ve anlamını şu beyitlerle açıklamıştır:

  • Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum; Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. (beyit 350)
  • Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım; Bu kitap uzanıp, her iki dünyayı tutan bir eldir. (beyit 351)
  • İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa; Mes’ud olur, bu sözüm doğrudur. (beyit 352)

R. Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig’in “kutlu olma bilgisi” anlamına geldiğini söylemiştir.

S. Maksudi Arsal’a göre; Kutadgu Bilig’deki “kut”, “siyasî hakimiyet” kavramını ifade etmektedir ve talih, saadet ve bahtiyarlık ikinci planda kalan ve ancak sonraları ortaya çıkan talî anlamlardır.

G. Doerfer, “kut” tabirini, “insanın bir nevî otonom ruhî kudretidir ki, bilhassa hükümdar için Gök ve Yer tarafından desteklenmeye muhtaçtır.” Şeklinde açıklamaktadır.

https://tr.wikipedia.org