OKÜ Öğretim Üyesinin Projesi’ne TÜBİTAK’tan Büyük Destek

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’nden Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Demir’in yürütücülüğünü yaptığı “İki Boyutlu (2D) Geçiş Metal Borid (Mbene) Sentezi, Esnek Süperkapasitör Olarak Hazırlanması ve Akıllı Cihazlara Entegrasyonu ” isimli TUBİTAK 2247-D Projesi Ulusal Genç Araştırmacılar Programı kapsamında kabul gördü. Proje kapsamında ülkemizin yer altı kaynakları bakımında zengin bor mineralini kullanarak şuan borla yapılan en ileri çalışmalardan olan 2 boyutlu metal borür (MBene) tepeden aşağıya (top-down) yöntemi ile sentezlenerek katma değeri yüksek malzemeler üretilmesi planlanmıştır. Ayrıca elde edilen malzemelerin süperkapasitörler, akıllı tekstiller, akıllı mücevherler, elektronik kitaplar, veri toplama paketleri, elektrik kabloları, esnek giyilebilir elektronikler ve ekranlar, esnek güneş pilleri, epidermalsensörler gibi gelişmekte olan birçok teknolojiye kolayca entegre edilmesi planlanmıştır. Ayrıca, proje yerli otomobilimiz TOGG için alt yapı projesi oluşturmaktadır. Projede yine aynı bölümden Arş. Gör. Dr. Murat Yılmaz araştırmacı, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Fırat Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi Özkan Aydın, 2 adet doktora sonrası araştırmacı, 3 adet doktora/yüksek lisans öğrencisi görev alacak olup, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 1.5 milyon TL olması planlanmıştır. 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı, yüksek rekabetçi ve prestijli bir destek olup, bilimsel/teknolojik alanlarda ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurtiçindeki genç bilim insanlarına destek vermeyi amaçlıyor. Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri ABD başkanı Doç. Dr. Murat Farsak ise projenin kabul olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Proje kapsamında bölümümüzde yüksek lisans öğrencilerinin bu tür projelerde yer alması geleceğin teknolojisi için önem arz etmektedir.” diye konuştu. OKÜ Basın