OKÜ PROMOSYON GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere, Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz ile Türkiye İşbankası arasında 2021 Ağustos ayında banka promosyon anlaşması beş yıl süre ile yapılmış ve anlaşma gereği Üniversitemiz de görev yapan personellere 9.000 TL. (Dokuzbin) olan promosyon bedeli peşin olarak ödenmiştir.

Ülkemiz genelinde geçmiş bir yıllık sürede enflasyon oranında meydana gelen artışlara binaen memur maaşlarında da 2022 yılında yaklaşık %80 artış yapılmıştır. Dolayısıyla genel olarak maaşlara yapılan artışla birlikte bankaya gönderilen “Aylık Nakit Akışı”nda da ön görülenden fazla oranda artış meydana gelmiştir.

Bu sebeple 2021 yılında ödemesi yapılan promosyon ücretleri enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmiş; mezkur anlaşmanın dört yıl süreyle de uygulamaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve güncel ekonomik gelişmelere göre artış yapılması zarureti doğmuştur.

Bu bağlamda yaklaşık iki ay önce başlattığımız “Promosyonun Güncellenmesi” konusunda Üniversitemiz yetkilileri ve akabinde ilgili banka İle sözlü görüşmeler ve resmî yazışmalar devam etmektedir.

Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Sevgi ve saygılarımla…

Fatih Mehmet GİZLİCE

Türk Eğitim Sen