Genel

OKÜ’de  Akademisyenlerinin Önemli Başarısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Demir ve Arş. Gör. Osman Cem Altıncı tarafından 2020 yılında Enerji alanında prestijli dergilerden American Chemical Society Energy& Fuels’de yayınlanan ‘Beyond Conventional Activating Methods, A Green Approach for the Synthesis of Bio-Carbon and its supercapacitor electrode performance’ adlı makale son 2 yıl içinde en çok atıf alan makaleler içinde (50’den fazla atıf) % 3’lük dilime girerek editör tarafından özel sertifikaya layık görüldü.

Makalenin baş araştırmacısı Doç. Dr. Müslüm Demir, yapılan proje elektrikli araçların enerji depolama sisteminde önemli rol oynayan süperkapasitör için elektrot malzemesi üretimi ve tasarımını içerdiğini belirtmiştir. Elektrotların ilk testleri OKÜMERLAB laboratuvarında başarılı şekilde test edildi. Ayrıca yenilenebilir enerjilerindeki off-grid sistemine entegrasyonu ve daha etkin kullanılması için üretilen süper kapasitör elektrotları önemli rol oynadığını belirterek proje ekipman ve finansman desteğinden dolayı TÜBİTAK, Gaziantep KOSGEB Müdürlüğü ve üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimine teşekkür etti.

https://www.osmaniye.edu.tr/