OKÜ’de Teknoloji Transfer Ofisi Kuruldu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yönetim Kurulu’nun 27.04.2022 tarih ve 2022/17-3 sayılı kararı ile Üniversite bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademisyen ve araştırmacılarının araştırma konularına göre ulusal ve uluslararası proje desteklerini ve olanaklarını araştırmaları sırasında onlara destek olmayı, Üniversitede araştırma proje sayılarını artırmayı, araştırma proje sözleşmelerinin ilgili ulusal mevzuat ve kurallara uygun olarak yapılmasını güvencede tutmak amaçlanmaktadır.

OKÜ TTO; araştırmacılara destek sağlayan TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlık ve kuruluşlarla iletişim içinde çalışılmasını, Sanayi ile işbirliği kapsamında akademisyenlerle başlayan ar-ge, danışmanlık projelerinde, ilgili şirket ile işbirliği, ar-ge hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, müzakere edilmesi, oluşturulan sözleşmenin dâhili sözleşme kontrol sürecinden geçirilmesi ile proje bütçesinin ve maliyetinin oluşturulması işlemlerinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademisyenlerine destek olmak hedeflenmektedir.

HÜMEYRA BÜYÜKYOZGAT