Genel

OKULLARDA DİJİTAL REFAH

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İtalya’dan Asteres scrl – società cooperativa, Portekiz’den CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA, İspanya’dan IES TORRE ALMIRANTE, Güney Kıbrıs’tan CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD  ve Yunanistan’dan WIDE Services  kurum ve kuruluşlarının ortak olarak yer aldığı 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032599 referans no’lu ve Digital Wellbeing@School başlıklı Erasmus+KA220-SCH projesinin amacı ortaokul ve liselerde öğretmenlerin dijital eğitimi öğrencilerin dijital refahını destekleyecek şekilde derslerine entegre etme kapasitelerini artırmaktır.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yürütülmekte Olan Erasmus+KA220-SCH Stratejik Ortaklık Projesi Okullarda Dijital Araçların Amacına Uygun Kullanımı ve İnternet Güvenliği Konusunda Öğrenci Ve Öğretmenlerde Farkındalık Yaratıyor.

Toplumsal değişimi ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren bir kurum olarak eğitim kurumları teknolojik gelişmeleri izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve etkili bir şekilde kullanımını öğretmek zorunda. Ancak okulun paydaşlarından birisi olan velilerin de bu konuda önemli bir pozisyonda oldukları unutulmamalıdır. Dijital yerliler olarak adlandırılan ve her türlü teknolojik aracı kullanma konusunda istekli olan genç kuşaklara gerekli yönlendirmelerin yapılabilmesi önemli. Bu nedenle bir yandan okullardaki eğitimcilere, diğer yandan da anne-babalara, hem kendi bireysel kullanım süreçlerinde, hem de her türlü teknolojik araçların potansiyel kullanıcıları olan geleceğin gençlerini etkili bir şekilde yönlendirebilmelerinde bu teknolojilerin kullanımlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan eğitimler sağlanmalı. Üstelik bu eğitimler, “Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir” şeklindeki atasözünde verilen mesaja uygun olarak bir defaya mahsus olmamalı, süreklilik göstermeli.

 Öte yandan son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan dijital araçların önemli bir kısmı akıllı araçlar olarak adlandırılıyorlar. Ancak, bu araçları akıllı yapanın o araçların kendi yapıları olmadığı, onları etkili bir şekilde kullanan bireyler olduğu da unutulmamalı. Kısacası, dijital araçların etkili bir şekilde kullanılması konusunda gerekli çabaların gösterilmesi bu teknolojilerden toplum olarak gerekli yararı sağlayabilmek açısından önemlidir. Çünkü toplumdaki bireyleri teknolojinin esiri değil teknolojinin etkili kullanıcıları haline getirmek aynı zamanda sağlıklı bireylere ve dolayısıyla sağlıklı bir topluma sahip olmak demektir.

Bilişim araçları ve internetin hem bilgiye erişim hem de sağlıklı sosyal iletişim kurma aracı olarak kullanılması konusunda hassasiyet gösteren Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul ve yetişkin eğitimi veren kurumlarının paydaşlarını bu konuda farkındalık yaratacak eğitim ve etkinlik faaliyetlerine yerel ve uluslararası projelere dâhil etmektedir.

İtalya’dan Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo ODV  adlı sivil toplum kuruluşunun koordinatör ve ,  Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İtalya’dan Asteres scrl – società cooperativa, Portekiz’den CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA, İspanya’dan IES TORRE ALMIRANTE, Güney Kıbrıs’tan CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD  ve Yunanistan’dan WIDE Services  kurum ve kuruluşlarının ortak olarak yer aldığı 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032599 referans no’lu ve Digital Wellbeing@School başlıklı Erasmus+KA220-SCH projesinin amacı ortaokul ve liselerde öğretmenlerin dijital eğitimi öğrencilerin dijital refahını destekleyecek şekilde derslerine entegre etme kapasitelerini artırmaktır.

Ayrıca, öğretmen kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla, öğrencilerin çevrimiçi zamanlarını yönetme, dijital öğrenmeden en iyi şekilde yararlanma, tükettikleri ve yarattıkları medya hesaplarına eleştirel bir şekilde değerlendirme ve yönetme, teknolojiyle ilgili riskleri tespit etme, sorumluluğunu alma ve tedbirler geliştirebilme ve tüm bunların sonucu olarak ta kendine güvenen dijital vatandaşlar olma becerilerini geliştirmektir.

Proje süresince şu proje ürünleri hazırlanmıştır:

  1. Avrupa’da Okulda Dijital Refah için Çerçeve
  2. Öğretmenler için Dijital Refah eğitim kursu ve platformu
  3. Dijital Refah Öğrenme Faaliyetleri Havuzu
  4. Dijital Refah Çevrimiçi Oyunu

Proje yönetim ve değerlendirmesi için proje ortakları düzenli, aralıklarla yüzyüze ve çevrimiçi  toplantılarla bir araya gelmişlerdir.

Haber merkezi