Genel

OKÜ’NÜN 13 ARAŞTIRMA PROJESİ  TÜBİTAK DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 13 projemiz kabul edildi.

TÜBİTAK tarafından yürütülen ‘’2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’’nın 2023/2 dönemi bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve danışmanlığı akademisyenlerimiz tarafından yürütülen 13 proje, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek TÜBİTAK desteği almaya değer görüldü. 

Açıklanan sonuçlara göre; öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen 13 araştırma projesi, 2023 yılı 2. döneminde toplam 16 bin 694 onaylı başvurudan destek almaya hak kazanan 8 bin 900 proje arasında yer almayı başardı.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projelerimiz: 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Öğr. Gör. İbrahim Fidan danışmanlığında ‘’Erasmus+ Programından Yararlanmanın Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Planlarının Üzerine Etkisinin İncelenmesi: OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Örneği’’,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Talha Kakız danışmanlığında ‘’Akıllı Telefonlarda Egzersiz Aktivitelerinin Derin Öğrenme Yöntemleriyle Sınıflandırılması’’,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Prof. Dr. Ufuk Bal danışmanlığında ‘’Görü Dönüştürücü (Vıt) Ve Convnext Tabanlı Kumaş Hatası Sınıflandırması’’,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi – Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Gürgen danışmanlığında ‘’Yapay Sinir Ağlarıyla Borsa İstanbul Bist (100) Tahmini İçin Farklı Öğrenme Algoritmalarının Performans Analizi’’,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Doç. Dr. Nuri Erdem danışmanlığında ‘’Osmaniye İli Karaçay Deresinin Taşkın Risk Analizinin Yapılması’’,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Doç. Dr. Nuri Erdem danışmanlığında ‘’Osmaniye Jeoparkı’’,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Dr. Öğr. Üyesi Demet Zalaoğlu danışmanlığında ‘’Toz Metalurjisi İle Hazırlanan Magnezyum Alaşımlarının (Mg-Al-Zn) Geliştirilmesi Ve İncelenmesi’’,

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Doç. Dr. Filiz Polat danışmanlığında ‘’ Konteyner Kentte Yaşayan Klimakterik Dönemdeki Kadınlarda Manevi Yönelimin Travmatik Stres Belirtileri Ve Menopozal Semptomlarla İlişkisinin İncelenmesi’’,

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Doç. Dr. Filiz Polat danışmanlığında ‘’Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Duygusal Zeka İle Kültürlerarası İletişim Ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’,

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Doç. Dr. Derya Kaya Şenol danışmanlığında ‘’Doğuma Hazırlık Sınıflarına Katılan Primipar Gebelerin Prenatal Konfor Düzeyleri Ve Doğum Korkularının İncelenmesi’’,

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Arş. Gör. Esra Ünal danışmanlığında ‘’Deprem Sonrası Gebelerde Yaşanan Uyku Sorunlarının Depresyonla İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma’’,

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Arş. Gör. Esra Ünal danışmanlığında ‘’Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hissinin Baba-Bebek Bağlanması Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’’,

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Arş. Gör. Esra Ünal danışmanlığında ‘’Primipar Ve Multipar Annelerde Doğum Sonu Güvenlik Hissi Ve Maternal Bağlanma İlişkisinin Belirlenmesi’’

Araştırma projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, “Üniversitemiz öğrencilerinin araştırma projelerindeki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kabul edilen projeler, öğrencilerimizin bilimsel deneyim kazanmalarını ve üniversitemizin araştırma alanındaki etkisini artırmalarını sağlayacak. Tüm öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik ediyorum.’’ dedi.

OKÜ basın