Genel

OKÜ’NÜN BAŞVURUSU AKYA’NCA 100 TAM PUANLA KABUL EDİLDİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversites i(OKÜ) Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan, 2021-2027 yılları arasında geçerliliğini sürdürecek olan ve Erasmus+ faaliyetlerine katılmayı sağlayan ECHE (Erasmus Charter for Higher Education – Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) başvurusu Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı (AKYA) tarafından 100 tam puan alarak kabul edildi. OKÜ 2010 Şubat tarihinden itibaren ilk başvuruda “ERASMUS CHARTER”ı almaya hak kazanmış olup, Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda, 2010-2013 eğitim-öğretim yılına kadar Erasmus Üniversite Beyannamesi çerçevesinde Erasmus programından yararlanmaya başlamıştı. Avrupa Komisyonu’nun 2014 hedefiyle birlikte Erasmus Programı ‘Erasmus Plus’ adı altında isim değişikliği ile (2014 -2020) devamlılığını sürdüren ve 2014-2020 yıllarında geçerli olan Erasmus Üniversite Beyannamesi için OKÜ’nün 2013 Mayıs ayında Avrupa Komisyonuna yapmış olduğu ilk başvuru olumlu olarak sonuçlanmış olup, 2020 yılına kadar yeni dönem Erasmus Programından faydalanmaya hak kazanmıştı. Konuya ilişkin Dış İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erasmus + Programı yeni dönem bütçesi (2021-2027) Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından varılan anlaşma ile onaylanmış olup, 26 milyar Avro’nun üzerinde özel bir bütçe ile, yeni program yalnızca daha kapsayıcı ve yenilikçi değil, aynı zamanda daha dijital ve daha yeşil projeler imkan sağlayacaktır. Yeni program, Avrupa Üniversiteleri, Erasmus Akademileri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve DiscoverEU gibi yeni öncü girişimleri destekleyecektir. Erasmus+ 2021-2027 döneminde 12 milyon kişinin Programdan yararlanması bekleniyor. Bu sayı, 2014-2020 Program dönemdeki yararlanıcıların üç katından daha fazlası anlamına geliyor. Yeni program kapsamında; -Farklı sosyal geçmişlerden gelen kişilerin Programa erişimi artıyor. -Fiziksel ve sanal hareketlilik sayesinde dünyanın geri kalanıyla daha güçlü ilişkiler kurmak daha kolay hale geliyor. -Yenilenebilir enerji,iklim değişikliği,tasarım gibi çalışma alanları öne çıkıyor. Erasmus+ 2021-2027 Program Dönemine ilişkin Avrupa Komisyonu tasarısını incelemek için: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en 2027 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanına ulaşmanın anahtarı olacak ve gelecekteki büyüme için eğitim, öğretim, gençlik ve spor sektörlerini harekete geçirecek ve Avrupalı öğrenciler ile gençler için birçok yeni fırsat sağlayacaktır. Yeni programa ilişkin güncelleme ve bilgilendirmeler Dış İlişkiler Birimimiz tarafından ilerleyen tarihlerde yapılacaktır.” Ömer Ali TURUNÇ