Uncategorized

OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI ( KARAR NO : 52)

İl Hıfzıssıhha Meclisi 11.08.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1- İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 (yedi) günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine, 2- Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve oluşturulacak filyasyon ekipleri çalışmalarına Mahalle ve Köy Muhtarları, Din Görevlileri ve ihtiyaç duyulması halinde Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek öğretmenlerin de katılımının sağlanmasına, 3- İl dışından ilimize ziyarete gelen vatandaşların bulundukları mahalle ve köy muhtarlarınca denetiminin yapılmasına İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriminin yapılmasına, 4- Filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulması durumunda diğer Kamu/Kuruluşlarından araç temin edilmesine ve yakıtlarının ilgili kurumlar tarafından karşılanmasına, 5- Covid-19’la (Korona Virüs) ilgili halkımızı bilgilendirme ve uyarı anonslarının cami görevlileri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına, 6- Cenaze ve taziye evlerinin geçici olarak kapalı tutulmasına, 7- Semt pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe kontrollerinin Zabıta ve Kolluk Kuvvetleri tarafından denetlenmesine, 8- İlimizde yapılan düğün, nişan, tatlı merasimlerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusundaki Genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulanmasının takibinin kolluk kuvvetlerince titizlikle yapılmasına, 9- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir