Genel

OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO : 85)

İl Hıfzıssıhha Meclisi 04.12.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1- 16.11.2020 tarih ve 79 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 2. Maddesinde İlimiz Merkez İlçe Çardak Köyünde 06.11.2020 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 16.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Çardak Köyü karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 2- 20.11.2020 tarih ve 81 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. Maddesinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı 30 haneden oluşan Gebeli Mahallesi 10553 Sokakta 12.11.2020 tarihinden buyana 7 pozitif vaka ve bunların temaslısı 23 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların 10553 Sokakta 3 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Gebeli Mahallesi 10553 Sokağı karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 3- 20.11.2020 tarih ve 81 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 2. Maddesinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı Karaçay ve Cumhuriyet Mahallesi Ortak 6002 Sokakta 09.11.2020 tarihinden buyana 12 pozitif vaka ve bunların temaslısı 22 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların 6002 Sokakta 7 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Karaçay ve Cumhuriyet Mahallesi Ortak 6002 Sokağı karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 1/3 4- 20.11.2020 tarih ve 81 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 3. Maddesinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı TUİK nüfusu 2240 olan Akyar Köyünde 09.11.2020 tarihinden buyana 19 pozitif vaka ve bunların temaslısı 31 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Akyar Köyünde 12 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Akyar Köyü karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 5- 20.11.2020 tarih ve 81 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 4. Maddesinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı Cevdetiye Beldesi Yeşiltepe Mahallesinde 09.11.2020 tarihinden buyana 14 pozitif vaka ve bunların temaslısı 22 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların 10 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Cevdetiye Beldesi Yeşiltepe Mahallesi karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 6- 22.11.2020 tarih ve 82 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. Maddesinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı TUİK nüfusu 1490 olan Issızca Köyünde 13.11.2020 tarihinden buyana 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Issızca Köyünde 6 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Issızca Köyü karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 7- 22.11.2020 tarih ve 82 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 2. Maddesinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı TUİK nüfusu 540 olan Kesmeburun Köyünde 13.11.2020 tarihinden buyana 18 pozitif vaka ve bunların temaslısı 26 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Kesmeburun Köyünde 11 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Kesmeburun Köyü karantiya alınmıştır. 04.12.2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 04.12.2020 tarih saat: 24:00 itibari ile kaldırılmasına, 8- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.