Uncategorized

OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

İl Hıfzıssıhha Meclisi 18.08.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1- Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde artaması sebebi ile Osmaniye İl Göç idaresi Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda Cevdetiye Geçici Barınma merkezinde; – Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan misafirlerin zorunlu haller dışında konteynerlarından çıkmasının sınırlandırılmasına, – Sağlık sebebi dışında il dışı yol izin belgesi ve il içi izinlerin verilmemesine, – Çalışma izni ile il dışına giden misafirlerin dönüşlerinden itibaren ondört (14) gün süreyle ailesi ile birlikte konteynerlarında izalosyona tabi tutulmasına, – İl içi günlük çarşı çıkışlarına sadece çalışan misafirlerin gitmesine izin verilmesi, zaruri durumlarda ise aileden sadece bir (1) kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp dönmesi için izin verilmesine, – Barınma Merkezi içerisinde maske takılması zorunlu olup uyulmadığı takdirde ilgili kişiye ondört (14) gün süre ile barınma merkezinden çıkış yasağı konulmasına, – Misafirlerin ikinci bir karara kadar ibadetlerini evlerinde yapmalarına, 2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 3- Vergi mükellefleri hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını 10:00-17:00 saatleri arasında kullanabilmelerine, günün diğer saatlerinde ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarının sınırlandırılmasına, 4- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, 5- Piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmak suretiyle istifade edebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise sağlıklarının korunabilmesi amacıyla sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanlardan istifade edebilmelerine, 6- Mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin geçici süreyla kısıtlanması, daha geniş alanlarda yapılabilmesi, mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için okul bahçelerinde veya uygun alanların kullanılmasına, giriş ve çıkışlarda kolanya veya el dezenfektanın kullanılmasına, 7- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir