Genel

OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARLARI KONUSUNDA DİKKAT!..

İl Hıfzıssıhha Meclisi 15.12.2020 tarihinde Saat: 14:00’da Vali V.Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplandı. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1- İlimizde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 84 NoluKararlarıyla hayata geçirilmiştir. 1-1- 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması; Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 84 Nolu Kararında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına, 1-2- İçişleri Bakanlığının 30.11.2020tarih ve 20076 sayılı Genelgelerine ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 84 Nolu Kararına Eklenecek Hususlar; a. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresincebalıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmeleri, b. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısındanönemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zamanaralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında10:00-24.00saatleri olarak belirlenmesi, Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00-24.00saatleri arasında paket servis yapabilmeleri, c. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler vekişilere dair Ek’li listeye; – Zorunlumüdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların, – Yaklaşanyılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin, Eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisnakapsamına alınması, Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıylaşehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesi, 1-3- İçişleri Bakanlığının 30.11.2020tarih ve 20077 sayılı Genelgelerine veİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 84 Nolu Kararına Eklenecek Hususlar; 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge’nin 9 uncu maddesi ile yeni bir kararalınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamınınsağlanması, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15.12.2020tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmeleri, 1-4- İçişleri Bakanlığının 27.11.2020tarih ve 19961 sayılı Genelgelerine veİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.11.2020 tarih ve 83 Nolu Kararına Eklenecek Hususlar; Mezkur Genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenenkurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kuruldahil etkinliklerin de eklenmesi, 1-5- İçişleri Bakanlığının 02.06.2020tarih ve 8680 sayılı Genelgelerine ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 33 Nolu Kararına Eklenecek Hususlar; “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu Genelgenin; “C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna; “18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanikhavalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sıkyapılması sağlanacaktır. 19.Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genelmahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtrelerkullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”, hususlarının eklenmesi, 2- İlimiz Merkez İlçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan Işık Apt. 8 Blok ile Esen Sitesi 5 Blok, Hasan Çiçek Apt. 2 Blok’un bulunduğu 8036 Sokakta son 10 gün içerisinde 13 pozitif vaka ve bunların temaslısı 21 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların 8036 Sokakta ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 16.12.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokağın karantiya alınmasına ve Sağlık personellerinin hariç tutulmasına. 3- İlimiz Merkez İlçe Karaçay Mahallesinde Kazım Karabekir Caddei No:179’da bulunan 5 Blok’danoluşan Akasya Sitesinde son 10 gün içerisinde 19 pozitif vaka ve bunların temaslısı 10 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Esen Sitesinde ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 16.12.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Merkez Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:179’da bulunan Akasya Sitesinin karantiya alınmasına ve Sağlık personellerinin hariç tutulmasına. 4- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Oy birliği ile karar verilmiştir. Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı (Karar No: 88) Osmaniye Valiliği