Genel

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENELERİ İLE İLGİLİ DUYURU!

Osmaniye Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından nerede ve nasıl yapılacağı ile ilgili duyuru yapıldı. Yapılan duyuru şöyle: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından nerede ve nasıl yapılacağı ile ilgili tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. Damga süresi dolan, periyodik, stok ve ilk muayenesi yapılacak olan ölçü ve tartı aleti kullanıcıları,01.01.2021tarihi Ocak ayı başından Şubat ayı sonuna kadar, kullandığı ölçü ve tartı aletinin özelliklerine göre, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Bakanlık tarafından yetkilendirilen servis Türk Standartları Enstitüsü (TSE),yetkili muayene servislerine ve Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar memurluklarınaperiyodik muayene için müracaat etmesi gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilecek ölçü aletleri;İlgili kurum tarafından, elektrik sayacı, su sayacı, doğalgaz sayacı ile akım gerilim transformatörleri. Belediye Başkanlıklarına (Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memuruna) müracaat edilecekölçü ve tartı aletleri; Uzunluk Ölçüleri, (tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim (debi) ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg ‘a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan mekanik ve elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulun-mayan tartım kapasitesi 2000 kg altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma terazileri tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler. Yetkili muayene servislerine müracaatı yapılacak ölçü ve tartı aletleri; I.ve II. sınıf hassas teraziler, çekeri 2000 kg’a kadar olan (2000 kg dahil) olan III. ve IV. sınıf elektronik teraziler, otomatik tartı aleti, ısı sayaçları, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, taksimetre ve takograf cihazları. Bakanlık tarafından yetkilendirilen servis Türk Standartları Enstitüsü (TSE) müracaatı yapılacak ölçü ve tartı aletleri; Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları. Ölçü ve tartı aleti kullanıcıları periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari cezai müeyyideleri uygulanır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Nuri DANIŞ