OSMANİYE ECZACI ODASI YÖNETİMİ, ECZANELER  KAPANMASIN’ KONULU ÇALIŞTAYA KATILDI

Türk Eczacılar Birliği (TEB)’in düzenlediği ‘ECZANELER KAPANMASIN’ konulu çalıştaya TEB denetleme kurulu üyesi Ecz. Zeynep SÖNMEZ ve Eczacı Odası  Başkanı Ecz. Yiğit ELKOCA katılım sağladılar.

48.Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yiğit ELKOCA  ie Denetleme kurulu üyesi Ecz. Zeynep SÖNMEZ, TEB tarafından düzenlenen ‘eczaneler kapanmasın’ konulu çalıştaya katıldılar.

Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yiğit ELKOCA konuyla ilgili olarak “ Toplantıda  merkez heyeti ve oda başkanlarımızla  Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA ile görüşme yapılarak güncel problemlerimiz ve çözüm önerileri aktarıldı” şeklinde konuştu.

ECZACILIK MESLEĞİ

İlaç esas itibari ile kimyasal bir maddedir. Ancak kullanıldığı yer canlı organizmadır. Bu bakımdan eczacılık, kimya bilimleri ile biyolojik bilimlerin kesiştiği bir alanda yer alan, multidisipliner bir meslektir.

Eczacı, ilaç etken maddesinin tasarımı, sentezlenmesi, ilaç şekline getirilmesi, hastaya sunulması, etkililiği, güvenliliği ve bunların takibinden sorumlu olan çok önemli bir sağlık profesyonelidir.

Hekim ile hasta arasındaki iletişimi sağlayan çok önemli bir hizmet alanını doldurur.

Eczacı, konumu itibari ile halka daha yakın olması sayesinde hastaların en yakın ve ilk sağlık danışmanıdır. Bir yandan da hastaların tedaviye başlamadan önce gördükleri en son sağlık profesyonelidir. Hastaların doğru yönlendirilmesinde çok önemli rolü bulunmaktadır. İnsan sağlığı ile doğrudan bağlantılı olması dolayısı ile eczacının   iyi bir eğitimle yetiştirilmesi ve yeterli bilgiye donanmış olması ona İlacın tek danışmanı olma ünvanını kazandırmıştır.

Diğer yandan mezuniyet sonrası iş imkanlarının fazla olması (Eczane Eczacılığı, Hastane Eczacılığı, İlaç sektörlerinin çeşitli birimlerinde görev yapma, Klinik Eczacılık, Akademik çalışmalarda bulunup öğretim üyesi olma vb), insan sağlığı ile ilgili kutsal bir meslek olması çok sayıda gencin bu mesleğe sahip olmayı istemesinin nedenlerinin başında gelmektedir.

Aşağıda özetlenen gerekçelerle de eczacılığın dünyada ve ülkemizde önemi daha da artmıştır:

  1. a. Tıbbın kendisi maalesef erken ölüm sebeplerinden üçüncüsüdür. ABD’de yılda önlenebilir tıbbi hatalardan 400.000’e yakın kişinin erken ölüyor olabileceği bildirilmiş olup, en önemli faktör ilaçlardır.
  2. b. İlaçların doğru kullanımını ifade eden ilaç uyuncu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre %54 sorunludur.
  3. c. Eczacıların eğitimi için harcanan her 1 birim harcamanın topluma 6 birim tasarruf ettirdiği bildirilmiştir.
  4. d. ABD’de yatak sayılarının yarısını geçen oranlara varan sayıda klinik eczacı çalışan hastaneler mevcut olup, ülkemizde klinik eczacılar çok sınırlı sayıdadır. Çok hızlı bir şekilde binlerce klinik eczacı yetiştirilmesi gerekmektedir.
  5. e. İlaç endüstrisinde çalışan eczacı oranı sadece ~%1 olup, artmasına ihtiyaç vardır.
  6. f. Her 10.000 kişiye düşen eczacı sayısını ülkelere göre karşılaştıran FIP raporuna göre Avrupa ülkelerindeki ortanca değer 8.28 iken, ABD’de ~9 olup; bizim ortalamamız 4.3’tür. Bu sayının 12’nin üzerinde olduğu ülkeler vardır. Dolayısıyla Avrupa ortanca değerini yakalamak için bile mevcut eczacı sayısını iki katına çıkarmamız gerekmektedir.
  7. g. 2016 yılı istatistiklerine göre ABD’de eczacı sayısı yaklaşık 291 000 iken Türkiye’de 28.485’dir. ABD’de eczacıların yaklaşık %60’ı serbest eczanelerde çalışırken, Türkiye’de %90’ı; ABD’de yaklaşık %30’u hastaneler vb. kurumsal ortamlarda çalışırken, Türkiye’de %8’i; ABD’de yaklaşık %10’u akademide çalışırken, Türkiye’de %1’i çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde özellikle bazı alanlarda çok sayıda eczacı ihtiyacı vardır.
https://eczacilik.istinye.edu.tr/

HASAN KILIÇ