OSMANİYE SANAYİ VE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Osmaniye Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk GÜNAY başkanlığında kurul üyeleri ile Sanayici ve İş adamlarının katılımlarıyla yapıldı.

Toplantı Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk GÜNAY, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Bülent YANIKTEPE, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi AKKUŞ,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer TAKIRTAŞ, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet ALTUNKAYNAK, KOSGEB İl Müdürü Nihat KARADEMİR, DOGAKA Koordinatörü Gökhan Bekir GÖK, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürü, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Müdürü Musa GÖNÜL, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ali KARADANA, Osmaniye İş Geliştirme Müdürü Bilgen Gaye YAYPA, Türk Standartları Enstitüsü Osmaniye Temsilcisi Ahmet ASKER, Anadolu Esnaf, Sanayiciler ve İş AdamlarıDerneği Başkanı Latif  KARA’ Küçük Sanayi Sitesi başkanları ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Sanayicilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer TAKIRTAŞ’ın açılış konuşmasının ardından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiden Doç.Dr.Bülent YANIKTEPE Teknoloji Transfer Ofisi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında genel bilgilendirme konuşması yaptı. Osmaniye Organize Sanayi Müdürü Musa GÖNÜL’ün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Hakkında bilgilendirme konuşmalarının ardından sorun ve sorulara ilişkin verilen cevapların ardından Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk GÜNAY başkanlığında hususların görüşülmesi ve değerlendirilmesinden sonra karaların alınmasıyla program sona erdi.

 TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ;

1-Genç İstihdamı başta olmak üzere istihdam oranımızın ve olanaklarımızın iyileştirilmesi adına ne gibi çalışmalarınyapılabileceği konusunun gündem olarak görüşülmesi.

2-İlin Sanayisini geliştirmeye yönelik olarak, Sanayi alanlarının genişletilmesi için Mevcut OSB alanlarının genişletilmesi, yeni OSB kurulması ve yeni Küçük Sanayi Sitesi kurulmasının gündem olarak görüşülmesi.

3-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin birlikteliğinde sanayiciler arasında proje geliştirme hususları konuları görüşülerek 2022/1 Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) kararları alınmıştır.

TOPLANTIDA ALINAN GENEL KARARLAR;

1- İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü kapsamında yapılan İş Başı Eğitim Programlarının arttırılması ve takibinin yapılması.

2-İldeki mevcut Organize Sanayi Bölgesi alanlarının genişletilmesi ile yeni yatırımcıların ilde sanayi tesisi kurmalarının sağlanması,

3-Orta ve Yüksek Teknoloji Ürünlerin üretimi için yeni Organize Sanayi Bölgeleri tesisleri kurulmasının sağlanması,

4-Yeni kurulacak olan  Küçük Sanayi Sitesinin, mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin ve Yeni kurulacak olan Organize Sanayi Bölgelerinin  ihtiyacı olan yedek parça, tamir, bakım ve onarım parçalarının Küçük Sanayi Siteleri tarafından üretilmesi için dönüşüm sağlanması kararları alınmıştır.

İL SANAYİ DURUMU HAKKINDA ALINAN KARARLAR

1-Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde 111 (54+20+37) Hektar Büyüklüğünde 6,7,8. ilave alanların kurulması için çalışmaların hızlandırılması,

2-Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde60,56 hektar büyüklüğündeki ilave alanın kurulmasının hızlandırılması,

3-91,63 hektar büyüklüğündeki Toprakkale Metal Makina İhtisas OrgnizeSanayi Bölgesinin kurulmasının hızlandırılması,

4-160 hektar büyüklüğündeki Sumbas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının hızlandırılması,

5-Yapımı devam eden Toprakkale Küçük Sanayi Sitesinin kurulmasının hızlandırılması,

6- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bünyesinde kurulan ”Teknoloji Transfer Ofisi” ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ”Teknoloji Geliştirme Bölgesi” birlikteliğinde ve sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teknolojik bilgi ve donanım vs.hususlarında ,proje geliştirme çalışmalarının başlatılması kararları alınmıştır.

HASAN KILIÇ