Uncategorized

OSMANİYE’DE 7 OKUL HİBE KAZANDI

Erasmus+2020 başvuru döneminde Erasmus+KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projelerinde Osmaniye’den 7 okul hibe kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ALBAK, “Başvuruda bulunan okullarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, hibe almaya hak kazanan okullarımızı,emek veren yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz “ dedi. Stratejik Ortaklıklar yüksek kaliteli öğretme, öğretim, öğrenme ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olarak yer alan şirketlere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunar. Stratejik ortaklığın hedeflerine ve oluşumuna bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri iki türde olabilir: Yenilikçi Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan standart bütçeden desteklenecektir. (Yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projeleri bu kategoride olamaz.) Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması öngörülmüştür. Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında ulusal bütçe tahsisatının % 80’i ‘İyi Uygulamaların Değişimi’, % 20’si ise ‘Yenilik Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır. Bu doğrultuda, her iki proje grubu kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. OSMANİYE’DE HİBE ALMAYA HAK KAZANAN 7 OKUL ŞUNLAR: Hasan KILIÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir