OSMANİYE’DE HEKİMLER İŞ BIRAKTI!

Tüm hekim örgütleri ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde Osmaniye’de Aile Hekimleri ve Devlet Hastanesi’ndeki hekimler 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Hekimlerin iş bırakma eyleminde konuşan Osmaniye Tabipler Odası Başkanı Dr.Asu Gedik Kaya şöyle konuştu: “Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için G(ö)REV başındayız.

Basına ve kamuoyuna;

Biz, “Başka Kamil Furtun’lar, Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler

Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar,

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar,

Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler…

Biz, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarını savunanlar…

Biz, sağlığı piyasalaştıran küresel sermaye elitlerine ve emperyalist güçlere karşı olanlar…

Biz, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar…

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırtılan sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar BİZLER, milyonlar;yoksulluk sınırı altı ödemelere,bizleri ölümüne çalıştıranlara,sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil, bu bir itiraz! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki; emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek bizim, Söz bizim, Hiçbiryere gitmiyoruz.”

Ali Celal KAYMAK