Genel

OSMANİYE’DE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ DRONE DESTEKLİ  TRAFİK DENETİMİ YAPTI

Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik jandarkması ekipleri tarafından trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla  çeşitli denetim noktalarında drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nda trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının % 50 oranında azaltılması amacıyla, 15 Şubat 2024 tarihinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması timleri tarafından çeşitli denetim noktalarında drone destekli trafik denetimi yapılmış olup, sürücülere hatalı sollama, aşırı hız, güncellenen mevzuat hakkında bilgilendirme yapılarak, kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere cezai yaptırım uygulanmıştır”

HAVADAN TRAFİK DENETİMLERİ

 DEVAM ETMEKTEDİR

Ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla Bakanlığımızca kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” uygulamaya konulmuştur.

Belgede yer alan hedeflere ulaşılmasına yönelik olarak denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla hedef odaklı yeni denetim stratejileri hayata geçirilmiştir. 


Trafik denetimlerimizin amacı; cezalandırmak değil, trafik güvenliğini önceleyen, trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatının kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korunmayı amaçlayan evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamaktır.


Bu kapsamda otoyollarda ile şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etme, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, okul ve yaya geçitleride yaya önceliğine uymama” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik HELİKOPTER ve DRONE türü hava taşıtları trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında trafik denetimlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. 


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca bölge merkezleri olarak belirlenen Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla illeri ile çevresi illerde HELİKOPTER ile trafik personelimizin de görev  aldığı bugüne kadar 2.384 saat uçuş gerçekleştirilerek 15.901 TRAFİK KURAL İHLALİ tespit edilmiştir. 


Basında ve sosyal medyada yer alan Muğla ili Bodrum ilçesinde helikopterle yapılan trafik denetimlerinde, vatandaşlarımızın polis helikopterini görünce emniyet kemerini takmaları, bu denetim stratejimizin etkinliğinin ve caydırıcılığının vatandaşlarımız nezdinde kabul gördüğünün bir göstergesidir.


Havadan tespit edilen ihlaller yer ekiplerine bildirilmekte, uygulama noktasındaki trafik ekiplerimize bildirilen araçlar durdurarak sürücüye gerekli uyarıyı yapmakta ve ceza işlemi uygulanmaktadır.


Sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi hatırlatılır, havadan yapılan denetimlerimizin ve diğer denetim türlerimizin sürekli ve   etkin olarak devam edeceğinin bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: https://www.trafik.gov.tr/

TRAFİK DENETİMLERİ

Yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymalarının sağlanması bakımından en etkin müdahale yöntemi trafik denetimleridir. Yol kullanıcısı davranışlarında kurallara uyum yönünde değişiklik sağlanabilmesi için; “Algılanan Yakalanma Risk Duygusu” olarak ifade edilen, yol kullanıcısının kural ihlali yaptığında yakalanacağına ilişkin anlayışın güçlendirilmesi ve ihlal tespitinin hemen peşinden ise yaptırımın tatbiki gerekmektedir.

Toplumda trafik denetimlerinin artırılması yönünde bir talep bulunmaktadır. Denetleyiciler de, toplumun tamamının sağlık ve güvenliği amacıyla yürütülen tüm denetleme faaliyetlerinin anlayışla karşılanmasını ve mümkün olan oranda desteklenmesini talep etmektedir.

Trafik denetimlerinin nihai amacı, insanların can ve mal emniyetlerinin sağlanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, toplumun talepleri ve ihlal davranışlarındaki azalma çerçevesinde bazı denetim yöntemlerinin ve yaptırımların önemini kaybetmesi, bazılarının ise artış göstermesi normal karşılanmalıdır. Özellikle ciddi yaralanmalar ve ölümlere neden olan riskli davranışların ortadan kaldırılması için idari yaptırımların artırılması da takip edilen bir yöntemdir.

Riskli yol kullanıcısı davranışlarının ortadan kaldırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması bakımından trafik denetimleri önemini muhafaza etmektedir. 2011-2020 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulanması esnasında trafik kolluğu tarafından çok önemli gelişmeler sağlanarak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli başarılara imza atılmıştır.

Özellikle 2017 yılında uygulamaya konulan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile de hedef odaklı denetimlere yeni bir boyut getirilmiş ve sonuç olarak trafik kazalarının 2011-2020 yılları arasında % 50 azaltılması hedefini gerçekleştiren az sayıdaki birkaç ülke arasında ülkemiz de yer almıştır.

Son dönemde geliştirilen yaklaşım çerçevesinde, sadece kural ihlali yapan yol kullanıcıları üzerine odaklanmak yerine, ihlal davranışının altında yatan nedenlerle ilgili de çalışmalar yapılmakta, özellikle mükerrer ihlal gerçekleştiren sürücülerin incelenmesi olmak üzere, sorunun kökenine inen çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında yeni stratejik yöntemler ve lokal bazda riskli sürücülerin büyüteç altına alınması gibi sorunun özüne dokunan mücadele hayata geçirilecektir.

GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE;

 “KURAL İHLALİ ODAKLI” TRAFİK DENETİMLERİ

Karayolu trafik güvenliği alanında yapılan analiz ve değerlendirmelere göre; trafik güvenliğinin sağlanabilmesi, trafiği oluşturan yol kullanıcısı (insan), araç, yol ve çevre faktörleri üzerinde yapılacak çalışmalara bağlıdır. Trafik güvenliğini sağlamaya yönelik olarak geliştirilen Vizyon Sıfır ve Güvenli Sistem Yaklaşımı gibi teorilerde bu ana eksen etrafında çalışmalar yapılmasına odaklanmaktadır.

Trafik kurallarının sürücü davranışları üzerinde etkili olabilmesi için herhangi bir yakalanma veya ceza görme ihtimali olmasa bile birey tarafından gönüllü olarak uyulması durumunda etkili olabileceği, aksi takdirde algılanan yakalanma risk tehlikesi geçtiğinde veya cezanın şiddeti azaldığında sürücü davranışlarının kurallara uyumsuz hale geleceği değerlendirilmektedir.

Bu sebeple, diğer kanun ve kuralların toplum nezdinde kabulünü etkileyen genel şartlar gibi, trafik kurallarının sürücüler başta olmak üzere yol kullanıcıları tarafından gönüllü olarak kabulü için de iki temel şart mevcuttur. Bunlar;

1.Kural bilinmelidir,

2.Kural uygulanabilir, olmalıdır.

Trafik kazalarının önlenebilir mahiyette bir halk sağlığı sorunu olduğu ve Güvenli Sistem Yaklaşımı ile çözümünün mümkün olduğu” anlayışından hareketle, sistemi oluşturan ana öğe insan unsurunun trafik kazası yapmasına neden olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla bilimsel mücadele gerekmektedir.

 HIZ DENETIMI

Dünyada trafik kazası neticesi meydana gelen ölümlerin 1/3’ünün ana nedeni olan aşırı veya uygunsuz hız, diğer nedenlere bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının da şiddetini artıran temel etkendir. Hıza dayalı can kayıplarının azaltılması; yol dizaynı, mühendislik tedbirleri, araç içi teknolojilerin kullanımı ve hız yapma alışkanlığının ortadan kaldırılması trafik denetimleriyle mümkündür.

Kazaların meydana geldiği yol kesimlerinde, hız denetimlerinin yapılması toplum tarafından kolaylıkla kabul edilmektedir. Ayrıca hız denetimleri diğer tüm trafik ihlallerinin önlenmesinde de ana etken olmaktadır. Hızdan kaynaklı kazalarda sürücü kusuru oranı %40 civarındadır. Ortalama hızın %5 azaltılması ölümcül kazalarda %30’luk bir azalma sağlamaktadır. Hızın düşürülmesinde, Elektronik Denetleme Sistemleri en etkin denetim yöntemidir.

https://www.guvenlitrafik.gov.tr/

HASAN KILIÇ

   

Ek:

1. Fotoğraf ( 5 Adet )

Fotoğraf (3 Adet)