Genel

OSMANİYE’DE YILIN AHİSİ: FATİH FUAT HALİTOĞILU

Osmaniye’de YILIN  AHİSİ olarak Yeni Çarşı esnaflarından ayakkabı ustası Fatih Fuat HALİTOĞLU seçilirken, Çıraklık Eğitim Merkezinde görevli Ayşe KEKLİK YILIN KALFASI, Ahmet AYBEK CUMA da YILIN ÇIRAĞI ünvanına layık görüldüler. Osmaniye Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat YALÇIN ve yönetim kurulu üyeleri, Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Dr. Erdinç Yılmaz ile Belediye Başkanı  Kadir Kara’yı makamında ziyaret ettiler. Vali Yılmaz ve Başkan Kara,  ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Birlik yönetim kurulu şahsında tüm esnafların Ahilik Haftasını kutladıklarını söylediler.

Osmaniye’de  bir askerimizin şehit edilmesi olayı nedeniyle  Ahilik Haftası etkinlikleri buruk kutlandı.

Osmaniye’de yapılan araştırmalar sonucu 2023 Yılının Ahisi olarak Yeni Çarşı esnaflarından ayakkabı ustası Fatih Fuat Halitoğlu YILIN AHİSİ seçilirken, Çıraklık Eğitim Merkezinde görevli Ayşe Keklik YILIN KALFASI, Ahmet Aybek  Cuma da YILIN ÇIRAĞI ünvanına layık görüldüler.

 Yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere teşekkür plaketleri Cumhuriyet Meydanındaki kutlama etkinliklerinde  Osmanile esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın tarafından hayırlı olsun dileğiyle takdim edildi.

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları Başkanı Murat Yalçın, bugün ilimizde meydana gelen menfur saldırı dolayısıyla, Ahilik haftasının buruk geçtini belirterek, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarımıza ahilik pilavı dağıtımını gerçekleştirdik. Esnaf ve sanatkarların Ahilik haftasını kutlar, esnafımıza hayırlı bol kazançlar dileriz, saldırıda şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz ” dedi.

Ahilik Haftası etkinliklerine Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Ticaret Müdürü  Ayhan Bozok       ve Çıraklık   Eğitimi Merkezi Müdürü Cuma Aksu , siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurttaşlar katıldılar.

Fotoğraf sergisi de açılan Ahilik haftası etkinlikleri , Ahilik pilav ı dağıtımı  ile sona erdi.

  1. AHİLİK NEDİR?

         Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça “kardeşim” veya Türkçe “akı” (Divan’ül Lügat’it Türk’te) “cömert”“eli açık” anlamında kullanılmaktadır.

        Terim olarak, XVIII. yüzyıldan sonra bir esnaf-sanatkâr birliği hâline dönüşmüş olsa bile, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye başlayan, Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynayan dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir. Denilebilir ki ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu’nun vatanlaşmasını, Osmanlı’nın “cihan devleti” olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir.

     Ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkmadığı, içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet adamlarının, askeri görevlilerin de olduğu; ahilerin toplumun bütün kesimlerini kucakladığı bilinmektedir.

  • AHİLİĞİN GAYESİ, TEŞKİLATLANMASI VE KAYNAKLARI

        Anadoludaki ilk Türkçe fütüvvetnamelerde ahiliğin gayesi olarak, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak ve “Âleme nizâm vermek” olarak belirtilmiştir.

Ahiler, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında bütün şehir ve kasabalarda yiğit, ahi ve şeyh sistemi içerisinde teşkilatlanmıştır. Bütünüyle Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kazan ve kültür coğrafyamızın çok yerinde ahiliğin teşkilatlandığı görülmektedir. Bu teşkilatlar, Kırşehir’de bulunan “Pirler piri” de denilen Ahi şeyhine bağlı idi.

     Ahiliğin temel kaynağı fütüvvet-nâmelerdir. Fütüvvet-nâmeler dini-tasavvufi eserlerdir. Fütüvvet-nâmelerin özünde peygamber sünneti ve Kur’an-ı Kerim vardır. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı döneminde yazılan seyehatnameler, Ahi Seceranâmeleri, İcâzetnâmeler ve o dönemde yazılan tarih kitapları da temel kaynak olarak gösterilebilir.

  1. AHİ EVRAN VELİ KİMDİR?

Şüphesiz ki, Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran’dır.

Kurmuş olduğu Ahilik Teşkilâtı ile sosyal, iktisadî ve siyasî hayatımızı etkileyen; Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türk-İslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran 1171 (H.566) yılında İran’ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmut’tur. Babasının adına ve doğum yerine nispetle Mahmut bin Ahmet el-Hoyi (Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut) denmiştir. Lâkabı “dinin yardımcısı” anlamına gelen Nasiruddin’dir. Ahi Evran’ın çocukluğu ve ilk tahsil devresi memleketi olan Azerbaycan’da geçmiş olsa da, gençliğinde Horasan ve Maveraünnehre giderek o yörede büyük üstatlardan ders almıştır. Bu arada âlim Fahrettin Razi’den aklî (fen) ve naklî (dini) ilimleri öğrenmiştir.

http://www.kirsehir.gov.tr/a

HASAN KILIÇ