OTB BAŞKANI SAİT  ÇENET, ÜRÜN BEDELİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT KESİNTİSİNE TEPKİ

Osmaniye Ticaret Borsası (OTB)Yönetim Kurulu BaşkanıSait Çenet, “Çiftçi Bağ-Kur Sisteminde uygulanan,Ürün Bedeli Üzerinden Tevkifat Kesintisinin tüccarlar tarafından yapılması uygulaması kaldırılmalıdır” dedi.

OTB Bşakanı Çenet konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi. “2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanuna Tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmeye başlaması 01.04.1994 tarihinde başlamıştır. Tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu oran sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla yüzde 1 ile yüzde 5 oranı arasında olmak üzere kesinti yapılır denilmiş ve oran yüzde 2 olarak uygulanmaya başlanmış ve halen bu oran üzerinden işlem yapılmaktadır.

İlk olarak tevkifat bildirimi Bağ-Kur Çiftçi Tevkifat Bildirim Formu ile çiftçinin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, tevkifat tutarı belirtilerek liste halinde alım yapan şirket ve firmalar tarafından belirlenen bankalara SGK hesabına yatırılmakta idi.02.07.2013 Tarih 2013/27 sayılı Genelge ile Tarım Ürünleri Kesintisi yapacak olan (Kesintisi Sorumlusu) olarak SGK’ya müracaat ederek kullanıcı adı ve şifre ile sistemden borcu olanların borcunu sorgulama ve borcu olan çiftçilerin borcunu görerek kesinti yapılması uygulaması başlanmıştır.

Çiftçi Bağ-Kur Kesintisinin uygulamada olması ile birlikte beraberinde birçok sorunun yaşanmasına neden olmuştur.

Bölgemizde tarımsal ürünlerin alım ve satımlarının tamamı kantar başında bedeli ödenerek işlem yapılmaktadır. Sisteme girip çiftçinin prim borcu Varmı? Yokmu?diye sorgulamak imkânı bulunmamaktadır. Çiftçiler de müstahsil makbuzu üzerinden kesinti yaptırmamak için sahte isim söylemekte veya kesinti yapılacak ise ürününü satmayacağını belirtmektedir.Bu uygulama pazarlıkların bozulmasını, alım yapacak tüccarın mal alımını engellemektedir. Diğer ve en öneli bir sorun da kayıt dışı ekonomiye neden olmaktadır.

Tarımsal faaliyette bulunanların ürün bedellerinden sigorta primi borçlarına karşılık kesinti yapılmasıyla ilgili olarak 5510 Sayılı Kanun’a uygun yeni bir tebliğin çıkarılmamışolması, tarımsal ürünleri satın alan, dolayısıyla da tevkifatla yükümlü tutulan kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, kooperatifler, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri gibi gerçek ve tüzel kişileri tevkifat yapmadıkları veya yaptıkları tevkifatı süresi içinde SGK hesaplarına aktarmadıkları gerekçesiyle, aktarılmayan tevkifat tutarlarından faizi ile birlikte sorumlu tutulma, ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre “yetkili mercilerin emirlerine itaatsizlikten” dolayı haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gibi risklerle karşılaşmalarına yol açabilecektir.

Sonuç olarak; Çiftçi Bağ-Kur sisteminde uygulanan ürün bedeli üzerinden tevkifat kesintisinin tüccarlar tarafından yapılması uygulaması kaldırılmalıdır.”

Ali Celal KAYMAK