Genel

ÖZBEK SEÇMENLER,  ALANYA’DA CUMHURBAŞKANI İÇİN OY VERDİLER

Seçim mevzuatının gerekliliklerine göre düzenlenen erken oylama sürecine özellikle Alanya’da bulunan, geçici ve sürekli çalışma amacıyla gelenlerin yanı sıra yaz tatillerini Alanya’da geçiren Özbekistan Vatandaşları katılıyor ve  Anayasal haklarını kullanıyorlar.

Alanya’da yaşayan Özbek Vatandaşları Özbekistan’da 9 Temmuz tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle sandık başına gittiler.

Bir şirketin binasında kurulan sandık başında bir araya gelen Özbek vatandaşları Özbekistan Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandılar.

Büyükelçilik yetkilileri yurt dışında yaşayan Özbek vatandaşlarının demokratik haklarını kullanmalarını istediklerini ve buna çok önem verdiklerini kaydederek, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Seçimlere Alanya’da yaşayan Özbek Vatandaşları yoğun ilgi gösterdiler.

Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Alanya’da ilk kez böyle bir sandık kurulduğunu belirtmek gerekiyor.

Seçim mevzuatının gerekliliklerine göre düzenlenen erken oylama sürecine özellikle Alanya’da bulunan, geçici ve sürekli çalışma amacıyla gelenlerin yanı sıra yaz tatillerini Alanya’da geçiren Özbekistan Vatandaşları katılıyor ve  Anayasal haklarını kullanıyorlar.

  “Birkaç yıldır Alanya’da yaşıyorum ve burada da erken seçim yapılacağını duyunca çok mutlu oldum. Her şeyden önce, anayasal hakkımı kullanma fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım. Özbekistan’da ülkemizin geleceği ve kalkınması için önemli olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken oy verme sürecinde oyumu kullanabildim” dedi Özbek Vatandaşlarıdan biri.

MENDERES DEMİR

ÖZBEKİSTAN’I TANIYALIM

Özbekistan, resmî adıyla Özbekistan Cumhuriyeti (ÖzbekçeOʻzbekiston Respublikasi), Orta Asya‘da bir ülkedir. Yedi bağımsız Türk devletinden biridir. Kuzeyde Kazakistankuzeydoğuda Kırgızistan, güneydoğuda Tacikistan, güneyde Afganistan ve güneybatıda Türkmenistan ile komşudur. Lihtenştayn ile birlikte sadece denize kıyısı olmayan ülkelere sınırı bulunan iki ülkeden biridir. Seküler ve üniter bir cumhuriyet olan Özbekistan 12 il ve bir özerk cumhuriyete (Karakalpakistan) ayrılmıştır. Başkenti Taşkent‘tir. Ülke tarihî önemi ve stratejik konumu nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Halkın %85’i Özbekçe konuşur. Rusça, yönetimde ve ülkenin farklı etnik grupları arasında ortak dil olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Tacik ve Kazak azınlıklar bulunur. Ülkede İslam en yaygın dindir, bunu %5 ile Rus Ortodoksluğu takip eder. Müslümanların çoğu Hanefilik mezhebindendir.

Günümüz Özbekistan toprakları antik dönemde İran dillerinin konuşulduğu Mâverâünnehir ve Turan bölgelerinin parçasıydı. Kaydedilmiş ilk yerleşimciler olan Doğu İran kökenli İskitler; MÖ 8-6. yüzyıllarda HarezmBaktriya ve Soğdya bölgelerinde, MÖ 3-MS 6. yüzyıllarda ise Fergana ve Margiyana bölgelerinde egemenlik kurdular. Bölge 7. yüzyıldaki, Müslümanların İran’ı fethine kadar Pers Ahameniş İmparatorluğuGrek-Baktriya KrallığıPart İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu‘nun parçası oldu. Fethin ardından İslam bölgede yayıldı. Aynı dönemde Semerkant, Hive ve Buhara gibi şehirler İpek Yolu sayesinde zenginleşti. İslam’ın Altın Çağı‘nda BuhârîTirmizîBirûni ve İbn-i Sina gibi dönemin önde gelen bilim ve ilim adamları bu şehirlerde yetişti. 13. yüzyılda, bölgeye hâkim olan Harezmşahlar Orta Asya’nın tümü ile birlikte Moğol istilalarına yenik düştü. Moğol ordularına katılmış olan Türk boyları bölgeye yerleşerek Özbekistan’ı Türkleştirdiler. 14. yüzyılda kurulan Timur İmparatorluğu‘nun başkenti SemerkantUluğ Bey devrinde önemli bir bilim merkezi hâline geldi. Bu dönem tarihçiler tarafından Timurlu Rönesansı olarak tanımlanır. İmparatorluk 16. yüzyılda Özbek Şeybanîler tarafından yıkıldı ve bölgede BuharaHokand ve Hive hanlıkları kuruldu. Timurlu hanedanından Babür, Hindistan üzerinde egemenlik kurdu.

19. yüzyılda Orta Asya Rus İmparatorluğu‘nun kontrolüne geçti. Taşkent bu dönemde Rus Türkistanı‘nın başkenti oldu. Sovyetler Birliği 1924’te Sovyet Orta Asyası‘nı parçalayarak Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‘ni kurdu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991’de Özbekistan Cumhuriyeti ilan edildi.

Ülkeyi kuruluşundan 2016’ya dek yönetmiş olan İslam Kerimov döneminde Özbekistan’ın insan hakları ve bireysel özgürlükler konusunda politikaları uluslararası kuruluşlar tarafından ağır biçimde eleştirildi.[9][10][11] Ancak Kerimov’un 2016’daki ölümünün ardından yeni cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ülkede yaygın olan pamuk köleliği[12] ve çocuk işçiliği[13][14] konularında reformlara girişti. Serbest ekonomiye geçiş için çalışmalar başlattı ve Özbekistan’ın komşularıyla ilişkileri iyileşti.[15][16][17][18] Uluslararası Af Örgütü 2017/18’de önceki dönemdeki baskıcı uygulamaların ve hukuksuzlukların sadece kalıntılarının kaldığını raporladı. 2020 BM raporu da iyileşmelerin gerçekleştiğini doğruladı.

Özbek ekonomisi hâlen serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecindedir. Ülkenin dış ticaret politikası ithal ikamesine (ithalat ürünlerinin yurt içinde üretilmesi) dayanır. Özbekistan dünyanın en büyük pamuk ihracatçılarından biridir. Sovyet Dönemi’nden kalan dev enerji üretim tesisleri ve doğal gaz kaynakları ülkenin Orta Asya’daki en büyük elektrik üreticisi olmasını sağlamıştır.[19] Ülke Türk Konseyi, TÜRKSOYBDTOSCEBM ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesidir.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan