Genel

Özel Güvenlik görevlilerine  “KAAN” UYGULAMASI

Osmaniye’de  İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli  tarafından, AFAD’a bağlı konteyner kentte denetimlerde bulunularak, Özel Güvenlik görevlilerine “KAAN” uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

GENEL KOLLUK – ÖZEL GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VE ENTEGRASYON Projesi (KAAN) 

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve iş birliği ile koordinasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla 5 Kasım 2018 tarihinde “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması)” Bakanlık Olur’u alınmış, Onaya müteakip pilot il olarak seçilen İstanbul’da 1 Nisan 2019 tarihinde uygulamaya başlanılmıştır. Proje kapsamına öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları gibi stratejik noktalar dahil edilmiş olup; etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulması amaçlanmıştır.             İstanbul’da elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde, projenin tüm yurtta uygulanır hale getirilmesi yönünde hızla çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle;   5 Büyükşehirde, akabinde 24 büyükşehirde ve son olarak ta 51 ilimizde bulunan stratejik noktalarda çalışan özel güvenlik görevlileriyle genel kolluk personelinin işbirliği ve entegrasyonu tamamlanmıştır. Birinci aşama sonucunda, ülke genelinde Ağustos 2020 itibariyle;   2.503 yerde çalışan 68.727 özel güvenlik görevlisi ve 11.574 genel kolluk personeli eğitilerek proje kapsamına alınmıştır.             KAAN Projesi kapsamında genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlileri arasındaki iletişim WhatsApp Uygulaması üzerinde oluşturulan gruplar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Projenin önemli bir fonksiyonu olan iletişimin etkin ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı koordinesinde “KAAN EGM Mobil Uygulaması” geliştirilerek 30 Eylül 2020 tarihinde kullanıma açılmıştır. Uygulama özel güvenlik görevlileri tarafından mobil marketlerden ücretsiz olarak indirilebilmektedir.             Özel güvenlik görevlileri tarafından KAAN Uygulaması iletişim kanalları üzerinden yapılan bildirimler incelendiğinde; Uyuşturucu Madde, Aile İçi Şiddet, Çocuk Kaçırma, Kayıp Çocuk, Trafik Kazası, Bildiri, Taciz, Silah, Şüpheli Paket, Aranan Şahıs ve Araç, Kesici ve Delici Alet, Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Yaralamalı Kavga, Hakaret ve Tehdit, İntihar Girişimi, Sahte Para, Konuların da geldiği, bildirimlerin yoğunluklu olarak sırasıyla Sağlık Birimleri, Alışveriş Merkezleri, Toplu Taşıma ile Park ve Bahçelerden gerçekleştiği görülmektedir. Bu bildirimlerin en önemli özelliği ise yer, zaman ve olay anlamında doğru tespit yapılarak bildirilmesidir.             2021 yılında ise özellikle İstanbul Esenyurt’taki sitelerden başlamak üzere tüm ülkemizde bulunan 6.016 sitede Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından eğitim ve rehberlikçi anlayışa dayalı denetimler gerçekleştirilerek, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve özel güvenlik izni alınan yerlerde sunulan güvenlik hizmetinin amacına uygun, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmasını sağlamak amacıyla, KAAN Uygulamasının ikinci aşamasına geçilerek eğitimlere başlanmıştır.             İstanbul-Esenyurtta bulunan sitelerden başlatılan eğitimlere, 30 büyükşehirde özel güvenlik hizmeti sunulan siteler ile devam edilmiş ve akabinde 81 ilimizde ulaşılabilen tüm noktalarda görevli özel güvenlik görevlilerine;   Özel Güvenlik Hukuku Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri ve Etkili İletişim Konuların da dersler verilmiştir.             Bununla beraber Proje kapsamında planlanan eğitimlere AFAD Acil Müdahale Eğitimleri de dahil edilerek, bu aşamada ülkemiz genelinde,   50.249 yerde çalışan 131.480 özel güvenlik görevlisi ve 1.814 genel kolluk personeli eğitilerek proje kapsamına alınmıştır.              2021 yılı sonu itibariyle, proje hedeflerine ulaşarak Uygulama haline gelmiş olan KAAN 2022 yılından itibaren;   Ülke genelinde 52.752 ayrı yerde görev yapan 200.207 özel güvenlik görevlisi ve 23.388 genel kolluk personelinin katılımıyla sürdürülmeye başlamıştır.             KAAN Uygulamasıyla genel kolluk ve özel güvenlik unsurlarının, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkileri çerçevesinde müşterek çalışmaları hedeflenmektedir. Bu yönüyle, Uygulamanın yürütülme şekli ile Uygulamada görev alanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulama Genelgesi hazırlanarak 81 İl Valiliğine 23/03/2022 tarihinde gönderilmiştir.             KAAN Uygulamasını kurumsal hale getirerek sürdürülebilir kılmak, aynı zamanda mevcut etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla 13 Mart 2022 tarihinde İstanbul-Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Sayın Bakanımızın teşrifleriyle  “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı” gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte,             Ülkemiz genel güvenliğine katkı sağlamak üzere uygulamaya alınan KAAN kapsamında, 2022 yılı içerisinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Daire Başkanlığının işbirliği ve Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının katkılarıyla “KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimleri” 01.03.2022 – 01.04.2022 tarihleri arasında 81 ilimizde, 128.674 özel güvenlik görevlisi, 4.510 kurum kuruluş yetkilisi, 19.326 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 152.510 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca, Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bulunan 43 Üniversiteden, 84 Öğretim Görevlisi ve 1.994 Meslek Yüksekokulu öğrencisi olmak üzere toplam 2.028 kişi eğitimlere katılım sağlamıştır.             KAAN Uygulaması Eğitimlerinde; Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından “Özel Güvenlik Hukuku ve Genel Kollukla İlişkiler” dersi ardından Özel Güvenli Şube Müdürlüğü İl KAAN sunumu ve “İl Genel Güvenlik Durumu” kapsamında Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından sorumluluk alanlarında il güvenliği açısından önem arz eden hususlara ilişkin eğitimler verilmiştir. Gerekli mazeretler nedeniyle, eğitimlere katılamayan özel güvenlik görevlilerinin ise 10-31/05/2022 tarihleri arasında KAAN Uygulaması telafi eğitimleri verilmiştir.             Telafi eğitimlerine; 33.602 özel güvenlik görevlisi, 814 kurum kuruluş yetkilisi, 3.076 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 37.492 kişi katılım sağlamıştır.             KAAN Uygulaması telafi eğitimleri ile birlikte “KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimleri” kapsamında 190.327 kişiye eğitim verilmiştir.             Bununla birlikte; 02 Mart – 28 Nisan 2022 tarihleri arasında 5 Polis Meslek Yüksek Okulu ve 22 Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde “KAAN Farkındalık Konferansları” gerçekleştirilmiştir. Konferanslara; toplamda 13.575 Polis Okulu öğrencisi ile 2.346 Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel katılım sağlamıştır.             Günümüz itibariyle, özel güvenlik izni verilen 60 binin üzerinde yerde yaklaşık 240 bin özel güvenlik görevlisi ve 40 bine yakın genel kolluk personeli ile KAAN Uygulaması aktif şekilde sürdürülmektedir.             KAAN Uygulaması sayesinde genel kolluk ve özel güvenlik işbirliği arttırılarak, ülkemizde görev yapan kolluk kuvvetlerine ilaveten yaklaşık 350.000 çift gözün daha ülkemizin genel güvenliğine katkı yapacak şekilde görev yapması hedeflenmektedir. https://www.icisleri.gov.tr/kaan-projesi HASAN KILIÇ