REKABET KURULU 2. BAŞKANI HEMŞERİMİZ AHMET ALGAN OLDU

Kıymetli Hemşerimiz Ahmet ALGAN, 26.2.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına atandı. Osmaniyeli Bürokrat ve Akademisyenler Platformu (OBADER)’in konuyla ilgili haberine göre, hemşerimiz Ahmet ALGAN’ın Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına atanması memleketi Osmaniye’de büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı. HEMŞERİMİZ AHMET ALGAN’I TANIYALIM Aslen Düziçili olan ALGAN, 1972 yılında Osmaniye’de doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuş, aynı üniversiteden 2006 yılında İşletme (MBA) yüksek lisans derecesini almıştır. Meslek hayatına özel bir bankada müfettiş yardımcısı olarak başlamış, çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinin yanı sıra ABD Newyork’ta, American Express Bankası’nda çalışmış ve New York Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanlarında akademik çalışmalar yapmıştır. 2003 yılında T.C. Başbakanlık’ta ve sonrasında T.B.M.M AB Uyum Komisyonu’nda farklı görevlerde bulunmuş, 2007 yılında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına getirilmiş ve bu süreçte; Halkbank A.Ş. gibi özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarının halka arz işlemlerinin yanı sıra pek çok şirketin Değer Tespit Komisyonları’nda yer almış ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de icra etmiştir. 2010-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında, Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 25 Temmuz 2018 tarih ve 30489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/46 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine atanmıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına da haiz olan Ahmet ALGAN, evli ve bir çocuk babasıdır. REKABET KURUMU NEDİR, NE YAPAR? Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünü ve gelişmesini temin etmek üzere kurulmuştur. Piyasa ekonomisinin dayandığı temel ilke, ekonomik ilişkilerin rekabet odaklı olduğu varsayımıdır. İktisadi anlamda rekabet, bir piyasada satıcıların daha fazla müşteri edinerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla da kârlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlanabilir. Rekabet olgusu, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturur; piyasa aktörlerinin kararlarının bağımsızlığını ve kişisel çıkarları gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağlar. Bunların yanı sıra rekabetçi piyasa yapısı dinamik işlevlere de sahiptir. Rekabet teknolojik gelişmeyi teşvik eder. Bunun nedeni, teknolojik gelişmenin teşebbüsler tarafından tercih edilen konuma ulaşmada anahtar rol oynamasıdır. Ayrıca rekabetçi piyasa yapısı, firmaları, rekabetçi güçlerini sürekli olarak pazar koşullarına uyarlama yönünde teşvik etmektedir. Biz de basın olarak kıymetli Hemşerimiz Ahmet ALGAN’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. HASAN KILIÇ