Genel

“SON GÜN 31 ARALIK”

Osmaniye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi GÜLSOY, yapılandırmada son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirterek :”Mükelleflerimizin izdihama neden olmamak için son günü beklemeden başvurularını yapmalarında fayda var” dedi. Osmaniye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi GÜLSOY, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması konusundaki başvuruların son günlere bırakılmadan yapılması gerektiğini belirterek; “Söz konusu Kanun ile Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50’sinin silinmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması imkanı getirildiğini söyledi. Sözkonusu yapılandırma ile çok önemli imkanlar getirildiğini belirten OSMMO Başkanı Seydi GÜLSOY; yeni yapılandırma ile ilgili olarak şunları söyledi: “-Bu kanun kapsamında Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 90 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında % 25 indirim yapılması, Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5 indirim yapılması, Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. SON GÜN 31 ARALIK Yapılandırma ile sağlanan imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini belirten Gülsoy, “ Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır” dedi. Hasan KILIÇ