Genel

Tarım ve Orman Bakanlığı  Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ayniye Şule ÖZEVREN ve Proje Ekibi ilimizi ziyaret etti

Daire Başkanına Tarım ve Orman  İl Müdürü Mustafa İLMEÇ, il Müdür yardımcısı Mustafa ÖREL, Bahçe ilçe Müdürü, Şube Müdürü , ve projenin yürütülmesinde sorumlu personel eşlik etti. İnceleme kapsamında Bahçe İlçesi Kapalı Pazar yeri, Telli terbiyeli üzüm bağları, Çadır ahır projesi,Çilek bahçesi demastrasyonu, gibi hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyip projelerin mevcut durumları hakkında bilgiler aldılar.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ayniye Şule ÖZEVREN ve Proje Ekibi Kırsal Dezavantajları Alanları Kalkınma Projesi(KDAKP) kapsamında hayata geçirilen projeleri yerinde incelemek üzere İlimizi ziyaret ettiler.

Daire Başkanına İl Müdürü Mustafa İLMEÇ, İl Müdür yardımcısı Mustafa ÖREL, Bahçe ilçe Müdürü, Şube Müdürü , ve projenin yürütülmesinde sorumlu personel eşlik etti. İnceleme kapsamında Bahçe İlçesi Kapalı Pazar yeri, Telli terbiyeli üzüm bağları, Çadır ahır projesi,Çilek bahçesi demastrasyonu, gibi hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyip projelerin mevcut durumları hakkında bilgiler aldılar.

Bahçe ilçesindeki Çiftçiler hayata geçirilen bu projelerlerle çiftçinin hem üretim yapması hemde ürettiği ürünü satacak pazar yerinin yapılmasını üretim için çok önemli yatırımlar olduğunu belirterek bu projlerin uygulayıcısı Tarım Orman Bakanlığına, Daire Başkanına, İl Müdürüne ve Proje ekibine teşekkür ettiler.

KIRSAL DEZAVANTAJLARI ALANLARI KALKINMA PROJESİ(KDAKP)

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ile gerçekleştirilmektedir. Projenin genel amacı; yüksek kesimlerdeki küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini artırmaktır. Bu kapsamda doğal kaynak yönetimi ve kırsal dönüşüm için daha fazla katma değer oluşturulacaktır.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), 8 yıllık bir proje olarak planlanmış olup, 45 ilçe, 1793 köy, 30.000 haneyi hedef alan, Doğu Akdeniz (Adana-Mersin-Osmaniye) ve Batı Karadeniz (Kastamonu-Sinop-Bartın) olmak üzere 2 bölgede, 6 ilde, çoğunlukla 600 m. rakım üzerindeki orman köyleri ve ormana komşu köylerin bulunduğu yüksek kesimler ve geçiş alanlarında uygulanmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) arasında yapılan anlaşma ile dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini artırmak, kırsal dönüşümü sağlamak, kümelenme ve kırsal finansa erişiminin kolaylaştırılması için 2020 yılında ülke genelinde Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) uygulanmaya konuldu.

Stratejik Yatırım Planları çerçevesinde yürütülecek olan çalışmalarda; kümelerde belirlenen ceviz bahçesi tesisi, sera kurulumu ve mantar serası kurulumu, arıcılık ekipmanları, çadır ahır ve ağıl yapımları, topraksız çilek yetiştiriciliği, tarım alet ve makineleri tedariki gibi tarımsal yatırımlar gerçekleştirilecek.

     Bireysel Yatırımlarda hibe oranı % 70, Kooperatif ve Birliklerde % 75, Hayvan Pazarı, Mezbahaneler, Sebze Meyve Halleri gibi Kamu Yatırımlarında ise % 100 olacaktır. 

     Ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

     İlimizin tarımsal alt yapısını güçlendirecek ve tarımsal gelirin il ekonomisindeki payını arttıracak olan bu büyük projenin İlimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: https://sinop.tarimorman.gov.tr/

HASAN KILIÇ