Genel

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLENECEK

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı 2020/24 Nolu Tebliğe Bağlı Uygulama Rehberi yayınlandı. Konu ile ilgili Osmaniye İl tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı “Uygulama Rehberi” 07.12.2020 Tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvuru süresi Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) gereği uygulama rehberi yayım tarihi itibari ile 90 gündür. Uygulama Rehberine; “https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1247/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi” adresinden ulaşılabilir. YATIRIM KONULARI NELER? Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği) Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar; 1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar) 5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları 6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı) 7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. PROJEYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Başvuru adresi: https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz. Başvurular online olarak yapılabilir. PROJE LİMİTLERİ VE SAĞLANACAK HİBE TUTARI NE KADARDIR? Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; Yeni Yatırımlar İçin: 3.000.000-TL Tamamlama Yatırımları İçin: 2.000.000-TL Kapasite Artırımı Yatırımları İçin: 1.500.000-TL Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin: 1.500.000-TL Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır. Detaylı Bilgi; Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü 0 328 814 11 75 -76 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Ömer Ali TURUNÇ