TEŞEKKÜRLER AYDIN ALBAK MÜDÜRÜM

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak,  2. Dönem eğitim öğretim yılının tamamlanmasına günler kala mezuniyet günü etkinlikleri hazırlığına giren okulları uyaran bir açıklama gönderdi. Albak, “Mezuniyet günü etkinlikleri gönüllülük esasına bağlı olarak ailelere ve okullara ek mali külfet oluşturmayacak şekilde, okulların uygun mekânlarında veya eklentilerinde yapılacak, her türlü israftan ve aşırılığa kaçan uygulamalardan kaçınılacaktır” uyarısında bulundu.Albak, bu öemli uyarısı ile ekonomik durumu iyi olmadığı için mezuniyet kıyafeti alamayan   sıkıntılı  ve stres içindeki yüzlerce ailenin yarasına da parmak basmış oldu.

 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2019/6 nolu Genelgesinden hareketle İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, konuya ilişkin uyarı yazısında tüm okul idarecilerini şu ifadelerle uyardı:

İlimiz genelindeki Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel eğitim kurumunda, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda, öğrencileri bilgi ve beceri ile donatırken aynı zamanda millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek hedeflerimize yönelik kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve değerler, okullardaki etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır.

Yapılacak olan etkinliklerin öğrencilerin sevinçlerini paylaştıkları, başarılarını kutladıkları bu törenlerde Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi ve öğrencilerin zarar görmemesi için aşağıda yer alan hususlara riayet edilecektir.

1-Mezuniyet günü etkinlikleri gönüllülük esasına bağlı olarak ailelere ve okullara ek mali külfet oluşturmayacak şekilde, okulların uygun mekânlarında veya eklentilerinde yapılacak, her türlü israftan ve aşırılığa kaçan uygulamalardan kaçınılacaktır.

2-Etkinlikler ilgi (a) Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda planlanacak, veli muvafakati alınacak, kılık kıyafetlerin öğrencilere yakışır sadelikte olmasına dikkat edilecek, bir şenlik ortamı sağlanarak öğrencilerin okulları ile bütünleştirilmesi ve aidiyet duygularının güçlendirilmesine özen gösterilecektir.

3-Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecektir.

4-Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan, olumsuz/uygunsuz davranışlardan ve aşırılıklardan korunması amacıyla okul yöneticileri, okul-aile birliği ve öğretmenlerce gerekli tedbirler alınacak ve velilerle işbirliği yapılacaktır.

5-Mezuniyet günü kapsamında planlanan etkinliklerin Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel eğitim kurumunda yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda özenle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

HASAN KILIÇ